Asianettverkets beste masteroppgave 2017/2018

For å fremme rekruttering og stimulere til kvalitetsheving på norsk asiaforskning, har Asianettverket opprettet en årlig pris for beste mastergradsoppgave om Asia. Prisen for beste oppgave er på kr. 5.000,- samt diplom.

(Scroll for English)

Oppgaven må være bedømt ved et norsk universitet eller høgskole i 2017/2018, og høre inn under samfunnsvitenskap eller humaniora, bredt definert. Med Asia menes i denne sammenhengen regionen fra Japan i øst til og med Afghanistan i vest, inkludert den asiatiske delen av Stillehavet. De innleverte oppgavene vil bli bedømt av en komité, og vinneren blir annonsert på vårt sommermøte i juni.

Alle som ønsker å delta i konkurransen må sende to eksemplarer av oppgaven til Asianettverket, Senter for utvikling og miljø (SUM), Boks 1116 Blindern, 0317 OSLO, eller levere oppgavene på SUM i Sognsveien 68, Oslo.

For mer informasjon, skriv til nettverksassistent Kjersti Litleskare (kalitles@student.ikos.uio.no).

 

Frist for innsendelse: 15. april.

 


English: The Network for Asian Studies wishes to promote the field of Asian studies in Norway, and we have therefore established a prize for the best MA thesis on an Asian topic. The prize is awarded yearly, and consists of 5,000 NOK and a diploma.

The winner will be announced at our annual Summer Meeting in June.

Deadline: 15 April

Publisert 29. jan. 2018 21:31 - Sist endret 29. jan. 2018 23:57