Vinnere av Asianettverkets mastergradskonkurranse 2016/ 17

Asianettverket har nå kåret to vinnere i vår pris for beste mastergradsoppgave for 2016/ 17.

Kaja Berg Hjukse med oppgaven "Exploring Health Systems from Below: Childbirth in Peri-Urban Myanmar"

Erling Torvid Hagen Agøy med oppgaven "Portrayal of Foreigners in Traditional Chinese History and Literature".

 

 

Vi gratulerer de to vinnerne så mye!

I år mottok vi 14 bidrag fra 15 studenter, og det var et meget høyt nivå på de innsendte oppgavene. Oppgavene måtte være bedømt ved et norsk universitet eller høgskole i 2016-2017, og høre inn under samfunnsvitenskap eller humaniora, bredt definert. Med Asia menes i denne sammenhengen regionen fra Japan i øst til og med Afghanistan i vest, inkludert den asiatiske delen av Stillehavet. De innleverte oppgavene har blitt bedømt av en komité, og resultatet av konkurransen ble bekjentgjort på Asianettverkets sommermøte i juni 2017. Komiteen vurderte oppgavene ut ifra nettverkets mål: "å fremme studier og forskning, samt spre kunnskap om Asias moderne historie, samfunn, kultur, økonomi og miljø".

Publisert 8. juni 2017 13:27 - Sist endret 16. juni 2017 08:21