Vinner Gunnar Sjøstedt 2015/ 16

Asianettverket har nå kåret en vinner i vår pris for beste mastergradsoppgave for 2015/ 16.

Gunnar Sjøstedt med oppgaven "Cultivating Confucian Virtues Through Buddhist Meditation The «Meditation Essentials» in Yuán Huáng’s program of self-cultivation"

 

Vi gratulerer vinneren så mye!

I år mottok vi hele 11 bidrag, og det var et meget høyt nivå på de innsendte oppgavene. Oppgavene måtte være bedømt ved et norsk universitet eller høgskole i 2015-2016, og høre inn under samfunnsvitenskap eller humaniora, bredt definert. Med Asia menes i denne sammenhengen regionen fra Japan i øst til og med Afghanistan i vest, inkludert den asiatiske delen av Stillehavet. De innleverte oppgavene har blitt bedømt av en komité, og resultatet av konkurransen ble bekjentgjort på Asianettverkets sommermøte i juni 2016. Komiteen vurderte oppgavene ut ifra nettverkets mål: "å fremme studier og forskning, samt spre kunnskap om Asias moderne historie, samfunn, kultur, økonomi og miljø".

Publisert 26. mai 2017 11:19 - Sist endret 26. mai 2017 11:37