Vinnere Rowan Edward Parry og Jostein Jakobsen 2014/ 15

Asianettverket har nå kåret to vinnere i vår pris for beste mastergradsoppgave for 2014/ 15.

Rowan Edward Parry med oppgaven “Cosmopolitanism with Chinese Characteristics: Explorations of Localized Universality”

Jostein Jakobsen med oppgaven “Vicissitudes of Revolution: Maoist Conflict in Andhra Pradesh and Chhattisgarh, India, 1990-2007”.

 

Vi gratulerer de to vinnerne så mye!

I år mottok vi hele 15 bidrag, og det var et meget høyt nivå på de innsendte oppgavene. Oppgavene måtte være bedømt ved et norsk universitet eller høgskole i 2014—2015, og høre inn under samfunnsvitenskap eller humaniora, bredt definert. Med Asia menes i denne sammenhengen regionen fra Japan i øst til og med Afghanistan i vest, inkludert den asiatiske delen av Stillehavet. De innleverte oppgavene har blitt bedømt av en komité, og resultatet av konkurransen ble bekjentgjort på Asianettverkets sommermøte i juni 2015. Komiteen vurderte oppgavene ut ifra nettverkets mål: "å fremme studier og forskning, samt spre kunnskap om Asias moderne historie, samfunn, kultur, økonomi og miljø".

Publisert 26. mai 2016 10:47 - Sist endret 26. mai 2016 10:48