Asianettverkets pris for beste masteroppgave

For å fremme rekruttering og stimulere til kvalitetsheving på norsk asiaforskning, har Asianettverket opprettet en årlig pris for beste mastergradsoppgave om Asia. Prisen for beste oppgave er på kr. 5.000,- samt diplom.

Oppgaven må være bedømt ved et norsk universitet eller høgskole i det gjeldende akademiske år, og høre inn under samfunnsvitenskap eller humaniora, bredt definert. Med Asia menes i denne sammenhengen regionen fra Japan i øst til og med Afghanistan i vest, inkludert den asiatiske delen av Stillehavet. De innleverte oppgavene vil bli bedømt av en komité.

Tidligere vinnere.

Publisert 29. jan. 2018 21:31

For å fremme rekruttering og stimulere til kvalitetsheving på norsk asiaforskning, har Asianettverket opprettet en årlig pris for beste mastergradsoppgave om Asia. Prisen for beste oppgave er på kr. 5.000,- samt diplom.

(Scroll for English)