Seminar: Omoiyari i Japan og globalt: altruisme, sympati og empati

Omoiyari er et japansk konsept som direkte kan oversettes til å bety "medfølelse", men som på et dypere plan betyr å verdsette forskjellene mellom mennesker, å forstå andres ståsted, og å minimere misnøye ved å kunne forutsi andres ønsker. I dette seminaret vil Alma Karabeg presentere hva Omoiyari er, historikken bak konseptet, og hvordan det praktiseres i dagens Japan. I tillegg vil hun også drøfte internasjonaliseringstiltak, og Omoiyari i det norske samfunnet i en mellomkulturell kontekst.

Alma Karabeg er utdannet i statsvitenskap og sosiologi (MA) ved NTNU i Trondheim, og MPA ved Handelshøyskolen i København. Som en del av sitt engasjement i Junior Chamber International (JCI) har hun blitt sertifisert kursholder i Omoiyari.

Emneord: japan, asianettverket, Asia
Publisert 23. sep. 2015 12:26 - Sist endret 26. sep. 2015 21:53