Seminar: Kaste i dagens India: på vei ut?

I forbindelse med Ravi Sunders bokgave av Dr Bhim Rao Ambedkars samlede verk til biblioteket på Universitetet i Oslo, vil Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) i samarbeid med Asianettverket arrangere et seminar om kastesystemet i dagens India.

Menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch kritiserte India i sin siste rapport (2014) for “fortsatt marginalisering av daliter” (tidl. “uberørbare”). Samtidig finnes det lover mot diskriminering, lover som er blitt et politisk verktøy i flere deler av landet.

Hvordan er det egentlig med kaste i dagens India? Dette samfunnsfenomenet som har vært en del av kulturen i århundrer, hvordan påvirkes det av de raske moderniseringsprosessene, demokratisering og den økonomiske endringen, av aktivisme og lovverk?

Disse temaer belyses i fire mini-forelesninger ved Dag Erik Berg (NLA Høgskolen), Guro W. Samuelsen (IKOS), Kathinka Frøystad (IKOS) og Claus Peter Zoller (IKOS).

 


Program for seminaret:

Dag Erik Berg: "Dr. Bhimrao Ambedkar, hans liv og ideer om kaste og demokratiets forutsetninger."
Guro W. Samuelsen: "Hvordan forvalter Mayawati og BSP arven etter Ambedkar?"
Kathinka Frøystad: ”Nyreligiøs kastelegitimering: Dødskramper eller gjenoppstandelse?”
Claus Peter Zoller: ”Himalayan outcasts, midcasts, incasts. Some observations.”

Arrangør

Asianettverket og Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS)
Emneord: India, Asia, kaste, asianettverket, asiaforskning
Publisert 20. mars 2015 13:20 - Sist endret 9. nov. 2015 14:08