Seminar: Karikaturer og maktkritikk på kinesisk - Liao Bingxiong og Kina i det 20. århundre

Mange mener det finnes to mestere innen moderne kinesisk tegnekunst: Feng Zikai og Liao Bingxiong. Der Feng holdt seg til de nære temaene, og tegnet motiver fra hverdagslivet, var Liao «det ville dyret» som illustrerte korrupsjon, maktmisbruk og forfall i samfunnet.

Liao Bingxiong ble født i 1915, og døde i 2006, 91 år gammel. Pennen hans levde og utviklet seg med landet; i løpet av det 20. århundre skildret Liao Kinas historie gjennom sine politiske tegninger, fra Republikken Kina, Japans okkupasjon på 1930- og 40-tallet, Folkerepublikkens start under Mao Zedong, og landet i etterkant av Kulturrevolusjonen og Maos død. Så hva kan Liaos tegninger fortelle om Kina i det 20. århundre? Hva, om noe, kan de si om Kina i dag?

 

Linn A. Christiansen jobber som assisterende koordinator ved Asianettverket.

Arrangør

Asianettverket
Emneord: maktkritikk, ytringsfrihet, Kina, karikatur
Publisert 7. apr. 2015 11:43 - Sist endret 9. nov. 2015 14:08