Tips Asianettverket

Tips kan sendes direkte til nettverkskoordinatorer Arve Hansen: arve.hansen@sum.uio.no og Kenneth Bo Nielsen: k.b.nielsen@ikos.uio.no og assisterende koordinator Kjersti Litleskare: kalitles@student.ikos.uio.no.

Vi tar gjerne imot tips om utstillinger, møter, foredrag og annet som kan være av interesse for Asianettverkets medlemmer. Nyhetsbrevet vil normalt sendes ut fredag formiddag. Sjekk vår nettside, Facebooksiden vår og Twitter @Asianettverket for oppdaterte nyheter om Asia og Asia-studier.

Emneord: Asia, mastergradsoppgave, asianettverket
Publisert 17. okt. 2016 18:29 - Sist endret 6. sep. 2017 10:15