Aktuelle saker

Asianettverkets nyhetsbrev blir sendt ut hver fredag, vanligvis rundt kl. 10:00. Klikk her for å abonnere.

Tips kan sendes direkte til nettverkskoordinatorer Arve Hansen: arve.hansen@sum.uio.no og Kenneth Bo Nielsen: k.b.nielsen@ikos.uio.no og assisterende koordinator Kjersti Litleskare: kalitles@student.ikos.uio.no.

Her er en oversikt over Asianettverkets seminarer, forelesninger og annet som du kan strømme på nett, eller laste ned.