Asianettverkets øyne ører og munn-program

Asianettverket er et norsk forskernettverk som har til oppgave å fremme studier og forskning, samt å spre kunnskap om Asias moderne historie, samfunn, kultur, økonomi og miljø. Nettverket er lokalisert på SUM (Senter for utvikling og miljø), men vi ønsker å ha en mer synlig og aktiv rolle også utenfor Universitetet i Oslo. Derfor søker vi i Asianettverket nå etter medhjelpere til vårt “øyne, ører og munn”-program.

Som nettverkets “øyne og ører” ber vi deg rapportere det du ser og hører av nyheter og aktiviteter når det gjelder forskning på asiafronten i ditt nær miljø. Å være nettverkets “munn” betyr at du kan promotere aktiviteter som skjer i regi av Asianettverket tilbake til ditt eget miljø, og i det hele tatt aktivt opplyse om nettverkets eksistens. I “øyne, ører og munn”-programmet blir du en viktig partner i å bygge opp en toveiskommunikasjon mellom de forskjellige forskermiljøene og den større offentligheten.

 

Asianettverket ønsker å være en plattform for all asiaforskning. Spesielt ønsker vi å gjøre det lettere for forskere, mediemennesker, og alle med en generell interesse for Asia både å presentere og å få informasjon om regionen. Som en del av nettverkets “øyne, ører og munn”-program vil du derfor også få mulighet til å bruke nettverkets navn og logo i forbindelse med seminarer og andre asiarelaterte arrangementer.

 

Dersom du er interessert, skriv til nettverkskoordinatorer Arve Hansen (arve.hansen@sum.uio.no) og Kenneth Bo Nielsen (k.b.nielsen@sum.uio.no) og assisterende nettverkskoordinator Kjersti Litleskare (kalitles@student.ikos.uio.no).

Emneord: asianettverket, Asia
Publisert 20. mars 2015 13:18 - Sist endret 9. aug. 2017 14:20