Vil du være aktiv i nettverket?

Publisert 20. mars 2015 13:18

Asianettverket har lanserert en ny grasrotseminar-serie. Sitter du inne med spesiell kunnskap om Asia som du ønsker å dele med et større publikum? Eller finnes det dagsaktuelle asiatiske problemstillinger som den norske offentlighet bør informeres om?

Publisert 20. mars 2015 13:18

Asianettverket er et norsk forskernettverk som har til oppgave å fremme studier og forskning, samt å spre kunnskap om Asias moderne historie, samfunn, kultur, økonomi og miljø. Nettverket er lokalisert på SUM (Senter for utvikling og miljø), men vi ønsker å ha en mer synlig og aktiv rolle også utenfor Universitetet i Oslo. Derfor søker vi i Asianettverket nå etter medhjelpere til vårt “øyne, ører og munn”-program.