English version of this page

Styresett for bærekraftig utvikling

Betydningen av styresett har blitt stadig mer anerkjent i arbeidet for å oppnå fattigdomsreduksjon og bærekraftig utvikling. Denne forskergruppen fokuserer på hvordan makt utøves i politiske prosesser og forhandlinger mellom stater, multilaterale organisasjoner, private selskaper og andre ikke-statlige aktører.

Foto: Colourbox.com

Mer detaljert informasjon om denne forskergruppen finnes på gruppens engelske nettsider.

Publisert 20. sep. 2011 14:56 - Sist endret 2. des. 2020 11:46