English version of this page

Rurale endringer i det nye århundret

Det rurale i det 21. århundret er i stadig økende grad frakoblet landbruket og det agrare. Det er derfor nødvendig med kritisk nytenkning rundt rurale endringer.

Foto: Colourbox.com.

Om gruppen

Land og ressurser er tilbake på den politiske agendaen – og står sentralt i pågående konflikter som omhandler levekår og miljø. Globale ‘landran’ knyttet til infrastruktur, industri, jordbruk, naturkonservering og karbonkonservering er i sentrum av debatten.

Men disse pågående prosessene er knyttet til et mye bredere spektrum av interesser. Dagens grenseområder for ressurser viser seg i ulike former, som:

  • agro-industrielle plantasjer
  • utvinningsindustrier
  • energiproduksjon
  • turisme
  • naturkonservering

Livet på landsbygda blir også formet av nasjonal og internasjonal migrasjon, deagrarianisering, statlige og ikke-statlige styringsformer, internasjonal handel samt nye typer autoritær populisme.

Rurale befolkninger reagerer ikke bare med passivitet eller motstand til disse endringene, men også med andre – og tidvis motstridende – handlinger. Disse kommer til uttrykk i prosjekter og prosesser som både inkluderer og forbigår jordbruket. ‘Det rurale’ i det 21. århundret er dermed i stadig økende grad frakoblet fra ‘det agrare’, på måter som fordrer kritisk nytenkning når det kommer til rurale endringer.

Studieprogrammer og emner

Aktuelle nyheter

Publikasjoner

Flere nylige publikasjoner

Publisert 15. mai 2018 16:33 - Sist endret 16. mai 2019 11:59