English version of this page

Nordisk utviklingspolitikk

Vi forsker på norsk og nordisk utviklingspolitikk, ikke minst på hva som anses å være – og eventuelt er – særegent ved denne.

Nordiske flagg

Foto: Colourbox.com

Om gruppen

Med utgangspunkt i statsvitenskap og internasjonale studier, retorikk og sosialantropologi, studerer vi hvordan norsk og nordisk utviklingspolitikk utformes, legitimeres og brukes til forskjellige formål, herunder i «branding»-øyemed. Oppfatningen om såkalt nordisk eksepsjonalisme i utvikling står sentralt i forskergruppens arbeid, som tar opp i seg SUMs pilar av Nordic Branding-prosjektet.

Mer konkret forsker vi på:

  • Hvordan norsk og nordisk utviklingspolitikk utformes, praktiseres og kommuniseres.
  • Hvilke utfordringer som møter de nordiske landenes utviklingspolitikk i en tid der bistanden utfordres fra flere kanter.
  • Ideen om nordens koloniale uskyld, og hvordan denne brukes som en topos innenfor utvikling og humanitarisme.
  • Forholdet mellom de nordiske landenes faktiske utviklingspraksiser og bildet av norske og nordisk utviklingsarbeid nasjonalt, jf. debatten om «godhetsregimet».
  • Hvordan den institusjonaliserte bistandens «selvbekreftende» kunnskapsunivers har blitt en integrert del av vestlig utenrikspolitikk og diplomati.

 

Publisert 15. mai 2018 16:35 - Sist endret 11. sep. 2019 12:01