English version of this page

Norden i verden

Vi forsker på norsk og nordisk engasjement i verden, ikke minst på hva som anses å være – og eventuelt er – særegent ved denne.

Nordiske flagg

Foto: Colourbox.com

Om gruppen

Med utgangspunkt i fag som historie, internasjonale studier, retorikk og sosialantropologi, studerer vi hvordan norsk og nordisk internasjonal politikk og praksis utformes, legitimeres og brukes til forskjellige formål, herunder i «branding»-øyemed. Oppfatningen om såkalt nordisk eksepsjonalisme – altså ideen om at Nordens internasjonale engasjement er spesielt sjenerøst eller solidarisk – står sentralt i forskergruppens arbeid. Gruppen tar opp i seg SUMs bidrag til henholdsvis Nordic Branding og Nordic Civil Societies, som begge er forskergrupper finansiert av UiO:Norden.

Mer konkret forsker vi på:

  • Hvordan norsk og nordisk internasjonal politikk utformes, praktiseres og kommuniseres;
  • Hvilken situasjon som møter de nordiske landenes internasjonale politikk i en tid der tradisjonelle måter å operere på utfordres fra flere kanter;
  • Ideen om Nordens koloniale uskyld, og hvordan denne brukes som en topos i ulike situasjoner i samtiden;
  • Forholdet mellom de nordiske landenes faktiske politikk internasjonalt og bildet av den som skapes hjemme, jf. debatten om «godhetsregimet».
  • Hvilken rolle aktører fra nordisk sivilsamfunn har spilt i disse landenes internasjonale politikk, og hvordan denne rollen har endret seg over tid.
Publisert 15. mai 2018 16:35 - Sist endret 8. mars 2021 13:09