English version of this page

Miljøhumaniora

Vi jobber tverrfaglig for å forske på forståelser av og holdninger til natur og miljø, og hvordan disse skapes og endres i forskjellige kulturelle, politiske og institusjonelle kontekster.

Illustrasjonsbilde trær og eng

Foto: Karen Lykke Syse

Om gruppen

Vi jobber med flere forskningsrområder:

  • Narrativer og retorikk om naturmiljøet, fra litteratur og kunst til populærkultur og medier;

  • Forholdet mellom menneskers opplevelse av sted, identitet og livskvalitet;

  • Hvordan navigasjonsteknologier og ulike måter å navigere i naturen påvirker menneskers stedsans og relasjon til naturen;
  • Landskap som arena for kunnskap og hukommelse;
  • Forholdet mellom miljø-diskurs og -praksis, spesielt med henhold til bruk og misbruk av naturressurser;
  • Relasjoner mellom lokal kunnskap og ekspertkunnskap i miljøforvaltning;
  • Hvordan kulturelle institusjoner og maktstrukturer påvirker holdninger til naturen;
  • Det vedvarende kulturelle idealet om at «det Gode Liv» leves i nærhet til naturen;
  • Rollen motkulturelle grupper spiller i å skape og spre alternative modeller for «det Gode Liv»

Studieprogrammer og emner

Publikasjoner

Flere nylige publikasjoner

Emneord: miljøhumaniora, kultur, kulturstudier, kulturhistorie, Miljøetikk, Miljø og klima, Natur og kultur
Publisert 2. mars 2020 13:08 - Sist endret 3. juni 2021 09:13