English version of this page

Fattigdomsreduksjon og 2030-agendaen for bærekraftig utvikling

Verden står ovenfor en todelt utfordring: å utrydde sult og fattigdom, og å håndtere klimaendringene før det er for sent. Vi forsker på utfordringer og dilemmaer knyttet til fattigdom og bærekraftig utvikling, samt vedvarende sårbarhet for sult og hungersnød i lav-og mellominntektsland.

Bildet kan inneholde: anlegg, fjell, plantsamfunn, økoregion, mennesker i naturen.

Mer detaljert informasjon om denne forskergruppen finnes på gruppens engelske nettsider.

Publisert 24. okt. 2018 15:54 - Sist endret 3. mai 2022 09:53