English version of this page

I media

Mediedekning relatert til forskergruppen (engelsk og norsk).

Publisert 14. mai 2020 08:53

— I dag har vi stadig mer energikrevende apparater i hjemmene våre og stadig flere elbiler som skal lades. Utfordringen er at mye av forbruket skjer samtidig, og dette har negative konsekvenser for strømnettet, sier Winther.

Publisert 25. juni 2018 14:40

Why is meat consumption in Vietnam increasing at astounding rates? We need to look at the whole chain from production to consumption in order to understand what is going on, says Hansen.