English version of this page

Forskerutdanning ved SUM

SUM har om lag 15 ph.d.-kandidater som arbeider ved senteret til enhver tid. SUM tilbyr også ph.d.-kurs og en tverrfaglig Forskerskole.

SUM tilbyr forskerutdanning gjennom følgende ordninger:

1. Ph.D.-kandidater

SUM tildeler ikke selv doktorgrad, ph.d.-kandidatene som blir ansatt på SUM må være registrert på ett av fakultetene ved Universitetet i Oslo, hvor de også vil forsvare sin avhandling. Ph.d.-stillinger annonseres på UiOs nettsider.

2. Ph.D.-kurs

SUM tilbyr multidisiplinære og internasjonale doktorgradskurs. Les mer om kommende og tidligere kurs på de engelske nettsidene.

3. Forskerskole

SUMs forskerskole retter seg mot stipendiater ved UiO, også dem som ikke har sin arbeidsplass ved SUM.

For mer informasjon om aktiviteter og muligheter for deltakelse, se Forskerskolens engelske nettsider.

 

Publisert 5. okt. 2011 13:08 - Sist endret 25. jan. 2018 11:49