English version of this page

Forskerutdanning ved SUM

SUM har om lag 15 ph.d.-kandidater som arbeider ved senteret til enhver tid. SUM tilbyr også ph.d.-kurs og en tverrfaglig Forskerskole.

Bli ph.d.-kandidat på SUM

SUM tildeler ikke selv doktorgrad, så ph.d.-kandidatene som blir ansatt på SUM må være registrert på ett av fakultetene ved Universitetet i Oslo, hvor de også vil forsvare sin avhandling.

SUMs Forskerskole

SUMs forskerskole retter seg mot stipendiater ved UiO, også de som ikke har sin arbeidsplass ved SUM.

Bildet kan inneholde: smil, ansiktsuttrykk, himmel, menneskelig, lykkelig.

Ph.d.-kurs

SUM tilbyr multidisiplinære og internasjonale doktorgradskurs.