Hadde hun 'the time of her life'? Dirty Dancing og retten til trygg abort

Dirty Dancing (1987) har mer å by på enn rosa romantikk og rullende hofter.

– Fyren hadde en skitten kniv og et slå-opp bord.

Ordene stammer fra filmen Dirty Dancing (1987), en klassiker for romantikere og danseglade i alle aldre. Bilder fra de spektakulære dansescenene og kjærlighetshistorien mellom Baby og Johnny er en del av barndoms – og ungdomsminnene for mange. Filmen er kjent som en chick-flick, og har også med årene blitt en kultklassiker. Men filmen har mer å by på enn rosa romantikk og rullende hofter.

Pennys utrygge abort

I filmens tilsynelatende idylliske univers, på en feriekoloni for velstriglede, hvite, amerikanske middelklassefamilier, trer et annet tema frem: Hvordan forbud mot abort rammer kvinner og setter deres liv og helse i fare. Hoveddrivkraften i filmens storyline er skjebnen til Johnnys dansepartner og venn, Penny, som blir uønsket gravid og må finne både penger og en lege som er villig til å gjennomføre en ulovlig abort. Filmens univers foregår i USA i 1963, da abort ennå ikke var legalisert (abort ble legalisert i USA gjennom høyesterettsavgjørelsen Roe vs. Wade i 1973). Som en ung og ubemidlet kvinne, sitter Penny i saksa. Barnefaren, en av kelnerne ved feriekolonien, har avskrevet Penny og hennes fortvilte situasjon med ordene «Enkelte mennesker teller, andre ikke». I filmen er det den unge og naive Baby som, uten å fortelle hva pengene skal gå til, låner penger av sin far, slik at Penny kan få råd til å ta abort. Den ulovlige aborten, utført under uhygieniske forhold og av en person uten medisinsk utdanning, fører til at Penny får en alvorlig infeksjon. Baby må i all hast vende seg til sin far, Dr. Houseman, som ikke bare redder Pennys liv, men også behandler henne med respekt og omsorg.

Selv om Dirty Dancing feirer 30-års jubileum i år er situasjonen til den fiktive Penny dessverre virkeligheten for alt for mange kvinner og unge jenter i dag. En utrygg abort vil si å avbryte et svangerskap uten kvalifisert helsehjelp ofte under uhygieniske forhold, utgjort selv eller av andre. I skrivende stund dør anslagsvis 128 kvinner pr dag som resultat av en utrygg abort1 og på verdensbasis behandles anslagsvis 6.9 millioner kvinner årlig for komplikasjoner etter utrygge aborter. Siden abort i mange land er forbudt eller strengt regulert er mørketallene anslått til å være store. Forskning de siste årene har vist at restriktiv abortlovgivning eller totalforbud ikke fører til færre aborter, men til flere utrygge aborter.2

Forskning de siste årene har vist at restriktiv abortlovgivning eller totalforbud ikke fører til færre aborter, men til flere utrygge aborter

Gjeninnføring av "munnkurvregelen"

Den 28. september er den internasjonale dagen for trygge aborter (International Safe Abortion Day). Dagen ble først markert i 2011 og har siden blitt markert globalt av en rekke kvinne- og sivilsamfunnsorganisasjoner. Det arbeides også for at FN skal anerkjenne dagen som en av sine offisielle FN-dager.

I år er 28. september høyaktuell og vi skal igjen rette søkelyset mot Penny, Johnny og Babys hjemland - USA. Tidligere i år, på en av sine første dager som nyinnsatt president i USA, eller som «leader of the free world», valgte Trump å innskrenke friheten til millioner av kvinner verden over. Trump valgte å gjeninnføre og utvide avtalen kalt «Mexico City Policy», en lovgivning som blant organisasjoner kalles munnkurvregelen. Gjennom «Mexico City Policy» forbys igjen amerikanske bistandspenger å gå til utenlandske organisasjoner eller NGOer som informerer om, lobber for eller utfører trygge aborter, eller organisasjoner som samarbeider med aktører som gjør dette. Munnkurvregelen ble innført av Reagan første gang i 1984, og feirer 33 år i år. Den har siden blitt fjernet av alle de Demokratiske presidentene for så å bli gjeninnført av alle de Republikanske.

Gjeninnføringen og utvidelsen av munnkurvregelen svekker det arbeidet som gjøres verden over for å bedre kvinners og unge jenters seksuelle og reproduktive helse og rettigheter. Og ironien er at denne politikken tidligere har ført til flere uønskede graviditeter, gjennom nettopp å svekke organisasjoner som arbeider for å sikre kvinner og menns tilgang til prevensjon/familieplanlegging, og på den måten bidrar til den ene tingen den ønsker å forhindre – nemlig at flere får utført abort, dessverre da gjerne en utrygg abort.3

Amerikanske bistandspenger forbys igjen å gå til NGOer som informerer om, lobber for eller utfører retten til selvbestemt abort

SheDecides

Gjeninnføringen av munnkurvregelen førte til reaksjoner verden over, også den norske regjeringen støttet opp under det nyetablerte nederlandske initiativet SheDecides, et initiativ for å prøve å demme opp for skadevirkningene munnkurvregelen har vist seg å ha under tidligere republikanske presidenter.

Å sikre kvinners tilgang på trygge aborter er også en prioritet innen norsk bistand. De siste årene har likevel Norge kuttet i bevilgningene til de store aktørene, blant dem FNs befolkningsfond (UNFPA) og International Planned Parenthood Federation, som nettopp arbeider med å sikre kvinners reproduktive helse og rettigheter. Derfor er det gledelig at Norge igjen vil øke kjernestøtten til FNs befolkningsfond, UNFPA, med 25 %, og gjennom SheDecides øke støtten til sivilsamfunnsorganisasjoner som arbeider med kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter.

Flere statsledere i Europa har prøvd å innskrenke abortrettigheter til kvinner, slik vi har sett i Spania, Polen og til og med i Norge da regjeringen ville innføre reservasjonsrett til leger

Retten til selv å velge når, hvor mange og om man i hele tatt ønsker å få barn, er en grunnleggende menneskerett for kvinner. Det kan virke selvsagt, men er ikke nødvendigvis det. I Dirty Dancing går det heldigvis bra med Penny til slutt. Hun får livreddende medisinsk behandling som også bevarer hennes mulighet til å få barn i framtiden, om hun senere skulle ønske det. I virkeligheten er det ikke alltid slik. Endringer innført av Donald Trump i USA, er ekstreme men de er ikke unike. Flere statsledere i Europa har prøvd å innskrenke abortrettigheter til kvinner, slik vi har sett i Spania, Polen og til og med i Norge da regjeringen ville innføre reservasjonsrett til leger. Markering av den internasjonale dagen for trygg abort bør være en påminnelse om at kvinnerettigheter må voktes selv etter at de har blitt vunnet.

Referanser

[1] FN anslår at 47 000 kvinner dør hvert år som følge av utrygge og farlige aborter, UN Human Rights, 2016
Av Maren Olene Kloster, Yvonne Thomsen, Birgit Kvernflaten, Mariel Aguilar-Støen
Publisert 28. sep. 2017 09:08 - Sist endret 3. des. 2018 12:45
Interaksjondesign illustrasjon

SUM-bloggen

En blogg for deg som er interessert i utviklings- og miljøspørsmål, global helse, bistand, forbruk og bærekraft. Her skriver forskere og studenter ved Senter for utvikling og miljø, UiO, om forskningsfunn og felt vi mener det bør forskes mer på.