Nettsider med emneord «Institutions»

Publisert 17. apr. 2016 11:49

According to my research, these are the main causes of persistence of poverty.

Interaksjondesign illustrasjon

SUM-bloggen

En blogg for deg som er interessert i utviklings- og miljøspørsmål, global helse, bistand, forbruk og bærekraft. Her skriver forskere og studenter ved Senter for utvikling og miljø, UiO, om forskningsfunn og felt vi mener det bør forskes mer på.