Nettsider med emneord «Energy and Consumption»

Publisert 31. mars 2016 13:55

Obtaining access to electricity tends to have a positive effect on the lives of women and girls.

Interaksjondesign illustrasjon

SUM-bloggen

En blogg for deg som er interessert i utviklings- og miljøspørsmål, global helse, bistand, forbruk og bærekraft. Her skriver forskere og studenter ved Senter for utvikling og miljø, UiO, om forskningsfunn og felt vi mener det bør forskes mer på.