English version of this page

SUM-bloggen - Side 6

Published Apr. 17, 2016 11:49 AM

According to my research, these are the main causes of persistence of poverty.

Obama møter Raul Castro på Cuba
Publisert 1. apr. 2016 11:03

De euforiske dagene i Havanna er over. President Obama har reist, og Mick Jagger har gått av scenen. Så hva står cubanerne tilbake med, og hva vil framtida bringe?

Published Mar. 31, 2016 1:55 PM

Obtaining access to electricity tends to have a positive effect on the lives of women and girls.

Interaksjondesign illustrasjon

SUM-bloggen

En blogg for deg som er interessert i utviklings- og miljøspørsmål, global helse, bistand, forbruk og bærekraft. Her skriver forskere og studenter ved Senter for utvikling og miljø, UiO, om forskningsfunn og felt vi mener det bør forskes mer på.