English version of this page

SUM-bloggen - Side 4

Published Apr. 21, 2017 10:17 AM

The world is far too complex to fit into neat categories and theories. Nevertheless, it is important to develop concepts and theories as a means to compare experiences from different corners of the world and draw lessons for the future.

Published Nov. 11, 2016 2:29 PM

Why continue to publish journal articles documenting climate change and the real mechanisms behind poverty and inequality, when one mans’ derailed rhetoric can reject it with no further proof?

Published Nov. 11, 2016 10:15 AM

Possible outcomes of aid fragmentation is that no one has the total overview of what the needs really are.

Publisert 2. nov. 2016 10:49

Vi kan ikke diskutere utvikling uten å ta hensyn til bærekraft. Hva slags konsekvenser får dette for forskningsarenaen?

Publisert 6. sep. 2016 10:51

Det er ikke hverdagskost at kanoniseringen av katolske helgener opptar oppmerksomheten til flere av Indias mest profilerte politikere.

Interaksjondesign illustrasjon

SUM-bloggen

En blogg for deg som er interessert i utviklings- og miljøspørsmål, global helse, bistand, forbruk og bærekraft. Her skriver forskere og studenter ved Senter for utvikling og miljø, UiO, om forskningsfunn og felt vi mener det bør forskes mer på.