NOLAN 2013: Grensesprengende kunnskap i en usikker tid

På onsdag braker det løs: den syvende konferansen for det Nordiske Latin-Amerika nettverket (NOLAN) går av stabelen. 170 deltakere har meldt seg på og vi kan by på over 130 papers. Av deltakerne er rundt 85 tilreisende fra våre naboland, fra Latin-Amerika og resten av Europa. Samme dagen er søknadsfristen for det som sannsynligvis blir den siste utlysningen fra Forskningsrådets Latin-Amerika program. 

Det er selvsagt litt upraktisk for de av oss som har litt å gjøre i forberedelsene til begge deler. Men utover det vekker det en del tanker. For nettopp nå som man har fått en aktivt Latin-Amerika forskningsmiljø på beina så kan det gå mot slutten for programmet som har vært så viktig for å etablere dette miljøet. Og det er mye annet som også peker mot at Latin-Amerika forskningen kan få hardere kår i årene som kommer. I forrige uke holdt Forskingsrådet et heldagsseminar for styret i Latin-Amerika programmet hvor alle lederne for forskningsprosjektene som er blitt finansiert av Latin-Amerika programmet hittil, fikk presentere sine prosjekt. Noen var ferdig, noen hadde akkurat begynt med sine prosjekter. Jeg innrømmer at jeg stålsatte meg for en litt kjedelig dag med en haug av presentasjoner om alt fra arkeologi til biologi og sosiologi, og en masse temaer som ligger ganske langt fra mine primære interesseområder – ikke hovedprioritet å overvære i innspurten til NOLAN og forskningsrådsfrist. Men etter en intens dag, satt jeg igjen og følte jeg hadde lært mye og var litt stolt over å ha fått lov til å være en del av dette. Og det var et fornøyd programstyre som kunne konstatere at gjennom de siste fire årene har man virkelig klart å få frem en rekke prosjekter som har bidratt betydelig til kunnskapsproduksjonen om og med Latin-Amerika.  Spørsmålet er nå hvordan å sikre god formidling av disse prosjektene og sørge for at kunnskapen kommer relevante aktører til nytte. Og ikke minst: hvordan å videreføre det.  

Det er blant annet resultatet av dette vi kommer til å se på NOLAN. Vi har 84 påmeldte forskere fra norske institusjoner som skal presentere forskning om alt fra betingelser for fred i Colombia til risikovurdering i forbindelse med naturkatastrofer, klimatilpasning, religion og politikk. Mens Norge for et tiårsiden var helt marginalt innenfor Latin-Amerika forskning, bygger man seg nå opp viktige miljøer, kanskje særlig relatert til naturressursforvaltning, miljø og menneskerettigheter, men også på mange andre temaer. Det viser ikke minst interessen vi merker når vi inviterer store navn utenfra for å snakke for oss. I år har vi fire såkalte «key-notes»: Først ut er Oscar Guardiola som skal snakke om «Hva om verden ble styrt av Latin-Amerika» basert på den prisbelønte boka hans med samme navn. Siden boka kom ut har Latin-Amerika fått både paveembetet, lederskapet i WTO og i G77 gruppa, men hans visjoner går nok mer på hva Latin-Amerika kunne tilføre av ideer og visjoner for en annerledes verden, samtidig som han legger vekt på at Latin-Amerika er en realitet langt ut over grensene vi vanligvis trekker opp for regionen.

Sånn sett passer han glimrende til tittelen vi har gitt årets nordiske konferanse: Latin-America: Challenging Frontiers. Vi har hatt minst en tredobbel betydning i tankene med den tittelen: For det første at Latin-Amerika i dag er preget at stor bevegelse av folk, varer, ideer etc. og sånn sett utfordrer Latin-Amerika grensene.  For det andre at Latin-Amerika er i ferd med å sprenge seg ut av grensene for tradisjonell oppfatning av regionen og våre oppfatning av hvordan verden henger sammen.  For det tredje at for å forstå hva som skjer i Latin-Amerika i dag trenger vi å utfordre våre egne disiplinære og faglige grenser.

De inviterte innlederne kommer til å ta opp ulike betydninger av den tittelen. Alan Knight som mange av oss kjenner som en av de mest spennende Mexico-historikerne skal snakke om hvordan grenser bygges opp og brytes ned i Latin-Amerika. Jean Franco som er en av de virkelige veteranene innenfor latinamerikanske litteratur studier, skal se grenseoppbygning fra et litteraturperspektiv. Det må også være lov å nevne at denne imponerende damen som kom ut med sin siste bok i år («Cruel modernity», Duke University Press, 2013), og som har vært en sylskarp kritiker av rase- og kjønnsdiskriminering i flere tiår, står på vår talerstol i sitt 90-ende år! Det er virkelig grensesprengende!  Det er også Jorge Mora som stiller det provoserende spørsmålet om hvorvidt naturkatastrofer virkelig er naturlige. Han er en svært anerkjent geolog som har arbeidet i mange land i verden, men skal snakke til oss med bakgrunn i hans arbeid i Mellom-Amerika og Kariben.

Vi håper også å sprenge grenser for hvordan å forstå mediesituasjonen i Latin-Amerika i åpningspanelet vårt om fremskritt og trusler mot mediefrihet i Latin-Amerika. Journaliststudentene blant oss kjenner kanskje best Silvio Waisbord blant innlederne, ettersom han har gitt ut et helt bibliotek av bøker om ytrings og pressefrihet generelt og i Latin-Amerika spesielt, men like grensesprengende er det, det som Maria Soledad Segura og Juan Esteban Levin har gjort. Sistnevnte er redaktør for «La Silla Vacía» (den ledige stolen, referer til stolen som ble stående tom da Manuel Marulanda ikke møtte opp til fredsforhandlingene under Andrés Pastrana i 1999), som bringer nyhetene andre tier stille om i Colombia, i tillegg til å være en kjent akademiker. Segura på sin side har vært med på å dokumentere den stille revolusjonen som er skjedd i etableringen av alternative nyhetsmedier i Latin-Amerika, med utgangspunkt i Argentina.

Med en masse andre spennende innledere i tillegg vet vi at dette kommer til å bli en vibrerende konferanse. Det vi vet mindre om er hvor vibrerende Latin-Amerika forskningen kommer til å være i tiden videre. I våre naboland har man merket sparekniven i mange år og også i Norge ser vi tegn til at utenrikspolitikken til Latin-Amerika er i ferd med å endres, noe som på sikt også kan bety en del for kunnskapssatsningen. Hvordan vet vi lite om så langt. Vi håper å få vite mer under sluttsesjonen på NOLAN som statssekretær i utenriksdepartementet med ansvar for Latin-Amerika skal innlede.  Hans innledning blir etterfulgt av en paneldebatt med representanter for alle de nordiske landene. Temaet er hvordan vi kan konfrontere sammen en endret virkelighet.

Vi gleder oss stort til å få lov til å lære, debattere og formidle kunnskap om Latin-Amerika sammen med nordiske og latinamerikanske kolleger i nesten tre dager.  Med det håper vi også å sprenge oss ut av akademiske grenser og til et større publikum. Fem år etter at NorLARnet og Latin-Amerika programmet i forskningsrådet ble etablert begynner vi virkelig å se resultater i det norske Latin-Amerika forskningsmiljøet. Men sånt tar tid å bygge opp. Dessverre kan det derimot rives ned ganske fort. Derfor håper vi at denne ukas konferanse også bidrar til ideer om hvordan å videreføre satsningen, om enn innen en ramme av en endret politikk.

 

Emneord: Norge, grenser, forskning, Norden, kunnskap Av Benedicte Bull
Publisert 7. aug. 2015 11:33 - Sist endret 28. apr. 2016 13:37
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere