Holmås i Latin-Amerika: en likhetens ridder i ulikhetens høyborg

Utviklingsminister Heikki Holmås har vært på rundreise i Latin-Amerika denne uka: først Brasil, så Chile og deretter gikk turen nordover til Guatemala og El Salvador, hvor han er i skrivende stund. Et av hovedbudskapene han hadde med seg var at Norge ønsker å være en støttespiller i det viktige arbeidet som gjøres for å minske sosiale og økonomiske forskjeller i regionen. Det stod i kontrast til toppmøtet mellom EU og Fellesskapet av Latinamerikanske og Karibiske Stater (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC) som foregikk parallelt, der handel og investeringer var i hovedfokus, under målsetningen om å skape en "Allianse for en bærekraftig fremtid". Holmås sitt budskap ble godt mottatt og fordelingsagendaen kan bli en viktig plattform for videre norsk engasjement i regionen. Likevel er det en tankevekker at Norge har satt seg på sidelinjen i foraene der de store spørsmålene blir diskutert og dramaene utspiller seg.
Som de fleste toppmøter var EU-CELAC toppmøtet i Santiago, Chile 26-27 januar et snodig sammensurium av interessepolitikk og svulstige erklæringer om folkenes forbrødring. Erklæringene som kommer ut av slike toppmøter er vanligvis det minst interessante resultatet. Så også her. Erklæringen fra dette toppmøtet legger vekt på at EU og CELAC skal bli viktige alliansepartnere og at forholdet ikke lenger skal være preget av en bistandsrelasjon, les: styrke handel og investeringer, noe som i følge erklæringen fordrer stabile regulerende rammeverk, demokrati og menneskerettigheter. Det hele er slett ikke ulikt ting vi har hørt i årevis. Forskjellen er bare at mens det tidligere var snakk om investeringer fra EU til Latin-Amerika er det nå like mye omvendt, noe som særlig ble lagt vekt på av Spanias statsminister Mariano Rajoy. I praksis var også et hovedpoeng forsøket på å løse handelskonflikter mellom de to regionene, særlig i forhold til Brasil og Argentina. Men som alltid var det også mye oppmerksomhet på saker som egentlig ikke var på agendaen: ikke minst fordømmelsen av USAs handelsboikott av Cuba, utestengelsen av Paraguay som reaksjon på den inkonstitusjonelle president avsettelsen i juni.
Mens statslederne diskuterte dette i det lukkede rom møtte Heikki enkenFoto: Benedicte Bull etter visesangeren Victor Jara som ble torturert og drept etter kuppet i Chile for snart 40 år siden. Men det viktigste på hans agenda i Chile var møtene i FNs Økonomiske Kommisjon for Latin-Amerika og Karibia (CEPAL). Møtene der hadde som hensikt å klargjøre på hvilken måte Norge kan støtte de ulike landene i regionen moralsk, politisk, teknisk og økonomisk i arbeidet med reduksjon av ulikhet.   Ulikhetsreduksjon har vært CEPAL sitt hovedfokus de siste årene parallelt med at myndighetene i mange land har gitt høy prioritet til det. Det innebærer ikke bare å innføre mer progressive skatter og fordele trygder og sosialhjelp til de fattige, men å sikre strukturelle endringer som kan minske inntektsgapet mellom ulike sektorer: formell og uformell, høyproduktive sektorer og lavproduktive sektorer. Det innebærer gjeninnføring av industripolitikk (som inntil nylig var et tabu i Latin-Amerika), styrkning av faglige rettigheter, styrket offentlig utdanning og styrket innovasjon blant andre ting. CEPAL-sjef Alicia Bárcena kunne også røpe at neste steget i "likhetsagendaen" vil være å se på sammenhengen mellom bærekraftig utvikling, bruk av naturressursinntekter og reduksjon i ulikhet, og at CEPAL allerede er i gang med arbeid her på bestilling av Unionen av søramerikanske stater (UNASUR).
Ingenting kunne vel klinge bedre i en SV-statsråds ører og det er ingen tvil om at Alicia og Heikki fant tonen. Begrepet «vestlandslatino» brukes gjerne om mørkhårede vestlendinger med spansk eller portugisisk sjømannsblod i årene. Det treffer sånn sett ikke på Holmås, men i vesen så har en energisk og engasjert bergenser helt klart fellestrekk med flere av latinamerikanerne han traff. Den første utfordringen nå blir i midlertid å få denne felles interessen og energien omskapt til konkrete samarbeidsinitiativ. Holmås inviterte de latinamerikanske landene til å være med på å danne en internasjonal kommisjon som vil sette ulikhetsreduksjon på agendaen både regionalt og globalt. I tillegg håper man å få til bilateralt samarbeid med de toneangivende landene, og regionalt samarbeid via CEPALs nære kontakt med myndighetene i regionen. I tillegg kan forskere, både i Norge og Latin-Amerika spille en rolle ved å utveksle erfaringer og forske videre på hvilke grep som er viktigst for å redusere ulikheten fremover.
Jeg synes dette er noe av det mest fornuftige Norge kan gjøre i forhold til Latin-Amerika nå. Jeg fikk lov til å være med på møtene med CEPAL og snakke med folk i etterkant, og det er helt klart at ulikhetsreduksjon, og særlig sett i sammenheng med bruk av naturressursinntekter og miljø er områder hvor det er stort ønske om at Norge bidrar og hvor man kan få til konkret og langsiktig samarbeid. Samtidig vil det ikke være særlig klokt av Norge å kjøre et sololøp her, eller være for ivrige til å fremme en «nordisk modell». Et nyttig fremtidig samarbeid vil være avhengig av en god forståelse av dynamikken i regionen, og måtte forankres på regjeringsnivå og for å oppnå det bør Norge også forsøke å få innpass i de høyere politiske kretsene. Av åpenbare grunner var Norge ikke invitert til EU-CELAC toppmøtet, men må likevel jobbe for å bli en samtalepartner å regne med på høyt nivå. Som vektlagt av CEPAL så kan ikke ulikhetsreduksjon sees isolert fra handelsintegrasjon og næringspolitikk, og derfor må det også diskuteres i fora som EU-CELAC.
SV er et parti som liker å være solidarisk med grasrota og snakke med Jørgen Hattemaker. Det er bra. Men inntil ulikhetsagendaen har skapt et mer egalitært samfunn og fordelt makten på en bedre måte er det ikke så dumt å prøve å få et par ord med Kong Salomon heller.
Emneord: Chile, Guatemala, Norge, Brasil, fordeling, ulikhet, Paraguay, El Salvador, Cuba, norsk Latin-Amerika politikk Av Benedicte Bull
Publisert 7. aug. 2015 11:31 - Sist endret 12. mai 2017 11:50
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere