Økologisk mat – det mest miljøvennlige valget?

Det er flere som mener at de tar et miljøvennlig valg når de velger økologisk mat i butikken. Men er det så sikkert at økologisk mat er det mest miljøvennlige valget i et land som Norge?

Illustrasjonsfoto: Charles Smith, Flickr.

Hva er egentlig økologisk mat?

Først, la oss begynne med å definere hva økologisk mat er. Økologisk mat er mat som ikke inneholder matsminke, sprøytemiddelrester eller syntetiske tilsettingsstoffer. Noen undersøkelser viser at det er mange positive aspekter ved økologisk mat, blant annet relatert til miljø, helse og dyrevelferd. Strengere krav til plass og uteareal ved økologisk sertifisert dyrehold gjør at dyrene lever under bedre forhold. Videre er økologisk landbruk godt for lokalmiljø og vannkilder, fordi vi unngår utslipp av kjemikalier. Økologisk produksjon bevarer en rik og ren natur, er bedre for levende organismer og tar bedre vare på livet på jorda.

Det er altså noen konkrete grunner til at man bør velge økologisk mat. I tillegg til at maten er fri for sprøytemiddelrester, hevdes det at økologisk mat er mer smakfull. Disse fordelene ved økologisk mat er viktige, men det er fremdeles mange andre faktorer som spiller inn når man skal avgjøre hva som er det mest miljøvennlige valget.

Økologisk er ikke alltid det mest miljøvennlige valget

Det er også kritiske røster til økologisk mat i norske aviser og forskningsmiljøer. Arne Grønlund ved NIBIO hevder at økologisk mat er en ”bløff”. Han legger til at merkevaren “økologisk” er en markedsstrategi og at økologisk mat kan ha negative miljøkonsekvenser. Ett av Grønlunds argumenter er at økologisk matproduksjon krever større arealbeslag. Dette begrunnes med at økologisk landbruk ikke er like effektivt som konvensjonell matdyrking. Han hevder at økt bruk av husdyr til gjødsling fører til større utslipp av metangass, som gir en oppvarmingseffekt på klimaet. I tillegg trengs grønngjødsel for å dyrke økologisk mat. Dette skaper i følge Grønlund ubalanse i opptaket av næringsstoffer, og han hevder CO2-utslippet faktisk er høyere ved økologisk dyrking (1).

Det er ikke godt å si hvilken informasjon man skal lytte til. Som forbruker er det vanskelig å ta et valg når man ikke får nok informasjon, og informasjonen som er der spriker. En som er interessert i temaet, må selv finne informasjon om både økologisk og konvensjonell matproduksjon, og besitte en god dose kunnskap for å kunne avgjøre hvilke kilder man bør lytte til.

Det finnes gode og dårlige sider ved både økologiske og konvensjonelle dyrkingsmetoder. I Yara har forskere forsøkt å finne den mest miljøvennlige matproduksjonsteknikken. De har funnet en katalysatorteknologi som reduserer utslipp av lystgass fra landbruket. Med denne teknologien kan bønder i hele verden øke CO2-bindingen hvis de bruker kunstgjødselen riktig. Da blir klimagassutslipp fra kunstgjødselproduksjonen mindre enn CO2-bindingen gjennom fotosyntesen. Dette kan tyde på at det finnes metoder for miljøvennlig konvensjonell matproduksjon. Hver dag kommer det masse ny informasjon som vi kan bruke til å gjøre de mest miljøvennlige valgene når vi spiser.

Så hvorfor er ikke økologisk mat nødvendigvis det mest miljøvennlige valget?

Å avgjøre hva som er det mest miljøvennlige valget viser seg å være utrolig utfordrende. Det er likevel noen faste spørsmål som kan rettlede oss.

For å være sikker på at man velger det mest miljøvennlige alternativet kan man tenke over når maten er produsert og hvor den kommer fra. Det er viktig å tenke på når maten er produsert fordi mat dyrket i sin naturlige dyrketid bruker mindre energi og trenger ikke å lagres. For eksempel, hvis man bor i Norge er det bedre å spise jordbær på sommeren og epler om høsten. En pære importert fra Sør-Afrika med fly fører til 40 ganger mer utslipp enn et eple som er dyrket i Norge og kjøpt i løpet av sin sesong. Å tenke på hvor maten kommer fra betyr at man sjekker hvor langt maten må reise for å komme på middagsbordet vårt. Det smarteste er å velge kortreist mat. Kortreist mat reduserer “foodmiles” fordi det ikke bruker store mengder energi for å importeres langveisfra.

Vi må ikke bare tenke på hva vi spiser,
men hvordan vi gjør det

Det handler ikke bare om hva vi spiser, men om hvordan vi gjør det. “Spis opp maten din!” er mottoet som brukes av ForMat-prosjektet, næringslivets satsning på å redusere matsvinnet. Det er nok mange som anser seg som miljøvennlige fordi de velger økologisk eller lokal mat, samtidig som de kaster mat daglig. Dette er en vane det er viktig å endre på før man kan definere seg som miljøvennlig.

Hvert år kastes det 300 000 tonn spiselig mat i Norge mens 870 millioner mennesker er sultne på verdensbasis. Dette sier mye om nordmenns syn på mat. Nordmenn er kanskje mer idealistiske enn de tror siden de føler seg stolte når de handler økologisk og lokal mat, mens hver femte pose med mat de tar med fra dagligvarebutikken havner i søpla.

Å kaste mat er miljøfiendtlig fordi det krever mye energi, transport og naturlige ressurser for å produsere den. Ikke bare er det et miljøproblem men det har også sosiale konsekvenser. Det produseres i dag nok mat til å mette alle mager, men på grunn av mangel på infrastruktur, matsvinn, og skjev fordeling er det fremdeles en stor andel som går sultne. Hvis maten hadde vært bedre fordelt, kunne vi utryddet sult. Å begrense matavfall er derfor både et moralsk og miljøvennlig valg.

Hva kan vi gjøre?

Det er mange ting man må tenke på hvis man ønsker å handle miljøvennlig mat. Det er vanskelig å vite hva som er rett, men det er en ting som er sikkert: Vi kan ikke erklære økologisk mat som den eneste typen miljøvennlig mat. Vi må tenke på hvordan, hvor og når maten er produsert og vurdere hva som er den mest miljøvennlige maten i et helhetlig bilde.

Jeg synes at vi ikke bare bør tenke på mat med økologisk sertifisering som miljøvennlig, men også gi kortreist og lokalprodusert mat en sjanse. Uansett hva du måtte velge for å være en ansvarlig og miljøbevisst forbruker, er reduksjon av matavfall det absolutt viktigste, billigste og enkleste du kan gjøre.

 

 

 

Kilder:

1. Teknisk Ukeblad, 20.04.2011 Økologisk mat er ren bløff

 

 

 

 

Emneord: økologisk mat, matsvinn, økologisk, landbruk, konvensjonelt landbruk, miljø Av Maria Daniela Ricaurte
Publisert 11. des. 2015 13:04 - Sist endret 11. des. 2015 13:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

illustrasjon

Matlære

En blogg om mat, miljø, etikk og politikk. Her legger vi ut våre egne og andres tanker og tekster om hvordan mat lages, distribueres, selges og konsumeres.

Også prøver vi å forstå hvorfor det er så vanskelig å spise riktig i dagens samfunn.