Bier igjen - og kanskje for alltid!

Eu har vedtatt forbud mot tre sprøytemidler som skal forårsake biedød. Dette kan bety fornyet håp for en fremtid for biene og humlene - for ikke snakke om verdens matfat og til syvende og sist oss - menneskene! 

For en tid tilbake skrev jeg om bier og humler og den mystiske globale massedøden av disse herlige skapningene hvis verdens mangfold av planter og blomster er avhengig av. Jeg nevnte at det så ut til å være et sammensatt og komplekst bilde av årsaker til det som omtales som Colony Collaps Disorder (CCD). Det industrielle landbruket er blitt beskyldt for å utløse en kjede av problemer som ser ut til å plage biene; blant annet er bruken av sprøytemidler noe biene tar særlig skade av. Dessuten er store deler av bienes naturlige habitater blir ryddet til fordel for kultivering av monokulturer av korn eller andre spiselige vekster. Den globale matindustriens bidrag til en alarmerende massedød av bier og humler kan oppleves som noe ironisk da den samme industrien er avhengig av bienes pollinering – vekster som krever pollinering er grunnlaget for mer en tre fjerdedeler av all mat i verden.

Men, etter massivt press fra ulike miljøvernorganisasjoner og en tydelig anbefaling fra European Food Safety Authority (EFSA), gikk EU for tre dager siden inn for et historisk kontinentalt forbud mot bruk av tre sprøytemidler fra gruppen neonikotinoider. EU begrunner vedtaket med de store økonomiske interessene som er knyttet til bienes pollineringstjenester. Dette får selvfølgelig massive motreaksjoner. Avisen The Observer avslørte på søndag hvordan de to største firmaene som produserer de aktuelle sprøytemidlene har drevet iherdig lobbyvirksomhet i EU for å få stoppet vedtaket. Et av hovedargumentene forbudsmotstanderne bruker er paradoksalt nok det samme EU mener er grunnlaget for å nettopp innføre et forbud: beskyttelse av økonomiske interesser. Firmaet Syngenta mener at bønder nå står hjelpeløse igjen og kan ikke beskytte avlingene sine mot innsekter og sykdommer, noe som kommer til å forårsake en sterk nedgang i matproduksjon og økonomiske problemer for landbruket.

Imidlertid foreligger det allerede et eksempel på at forbud mot disse sprøytemidlene virker. I Italia gikk dødeligheten blant honningbier ned med hele 50% etter tre år med forbud mot enkelte neonikotinoider. Disse nyhetene og eksemplet fra Italia gir håp til den allerede sterkt reduserte biebestanden i Europa og legger grunnlaget for en bærekraftig matproduksjon og en selvregulerende natur også i fremtiden. Nå kan vi gå våren i møte og håpe at surringen av bier raskt tar seg opp i Europa slik at et globalt forbud mot skadelige neonikotinoider innføres!

Emneord: EU, biedød, matproduksjon, sprøytemidler, økonomi Av Mari Elise Deraas
Publisert 2. mai 2013 12:33 - Sist endret 13. mars 2018 15:15

Hei

Hei

Skrevet av: Mari Elise Deraas

anonym@webid.uio.no - 2. mai 2013 00:35
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

illustrasjon

Matlære

En blogg om mat, miljø, etikk og politikk. Her legger vi ut våre egne og andres tanker og tekster om hvordan mat lages, distribueres, selges og konsumeres.

Også prøver vi å forstå hvorfor det er så vanskelig å spise riktig i dagens samfunn.