Storfekjøtt til besvær

Uoverensstemmelser om mat – hvem som spiser eller ikke spiser hva, hvor og sammen med hvem – har lenge vært en prominent del av hverdagslivet så vel som det politiske livet i India.

«Delhi velotaxi» av AxelBoldt, Wikimedia Commons

Som Kenneth Bo Nielsen har skrevet opplysende om tidligere her på Matlære, er storfekjøtt et kraftfullt politisk symbol i India. De siste ukene har storfekjøtt gjort seg gjeldende som en kime til konflikt i landet.

Hellige kyr

Hellige kyr er en del av omverdenens mest utpregede forestillinger om India. Forestillingen består kort sagt i at hinduer regner kyr for hellige dyr som ikke skal slaktes, spises eller forulempes på annet vis, men snarere tilbes. Mindre kjent er kanskje rollen kua har i å generere konflikt. De siste ukene har hellige kyr blitt førstesidenytt i India. 28. september ble en muslimsk mann lynsjet av en rasende gjeng med mennesker i landsbyen Dadri i delstaten Uttar Pradesh nord i landet etter rykter om at mannen hadde slaktet og spist ku. Drapet i Dadri fremprovoserte en nasjonal kontrovers omkring storfekjøtt - en kontrovers som også nådde ut til verdenspressen.

Hindunasjonalisme

Etter at det hindunasjonalistiske politiske partiet Bharatiya Janata Party (BJP) kom til makten i valget i fjor, med statsminister Narendra Modi som karismatisk frontfigur, har storfekjøtt gjentatte ganger stått på den politiske dagsordenen. BJP og partiets samarbeidspartnere i hindunasjonalistiske organisasjoner på tvers av India har lenge hatt som uttalt mål å forby slakting og spising av kyr. For hindunasjonalistiske organisasjoner representerer kua «moder India» og må beskyttes og æres som moderlandet selv. Kua er dermed et forenende symbol for hindunasjonalistisk politikk. Angrep på muslimer under påstander om å ha spist ku kan dermed sees som et uttrykk for intoleranse og religiøs splittelse, prosesser som gjerne regnes som bevisste politiske strategier fra hindunasjonalistisk hold. Et talende uttrykk for at det politiske klimaet har farlige tendenser er at myndighetene i Uttar Pradesh så det som nødvendig å foreta rettsmedisinske undersøkelser av kjøtt som ble funnet i kjøleskapet til den drepte mannen. Undersøkelsene viste at kjøttet var geit, ikke storfe.

Lovgivning

Langvarig press, ikke bare fra hindunasjonalister, har ført til at lovgivning har blitt stadig strengere når det gjelder kua som kilde til kjøtt. I 24 av Indias 29 delstater er det i dag lovgivning som forbyr eller begrenser slakting og salg av kyr, kalver og okser. Storfekjøtt («beef») inkluderer også bøffel, som ikke inngår i forbud. Lovgivningen varierer fra delstat til delstat. I mars i år innførte delstaten Maharashtra en særlig streng lovgivning som forbyr både slakt, salg og konsum av storfekjøtt. Lovbrudd kan føre til opp til fem års fengsel og bøter på 10 000 rupi. Maharashtra styres av BP i samarbeid med et lokalt hindunasjonalistisk og fremmedfiendtlig parti ved navn Shiv Sena. Det siste året har indisk presse også rapportert om diskusjoner om fullt, landsdekkende forbud mot storfekjøtt.

Økonomiske ringvirkninger

Storfekjøtt er kjent som «fattigmannskost» i India. Prisen er gjerne en tredjedel av lammekjøtt, for eksempel. Muslimer er blant de fattigste segmentene av befolkningen i India, og spiser mye storfekjøtt. Også andre fattige grupper som stammefolk og daliter (tidligere urørbare) spiser storfekjøtt. Det er ikke dermed sagt at hinduer i realiteten holder seg unna storfekjøtt. Etter solnedgang i Indias byer er det ikke uvanlig å se hindumenn som besøker spisesteder drevet av muslimer, der kulinariske spesialiteter basert på storfekjøtt selges. Slike besøk har gjerne en viss grad av hemmelighetshold over seg. Det å dra til muslimske etablissementer for å spise beef biryani (en utbredt risrett) kan være en form for «ulovlig» glede for ellers «gode» hinduer. Undertegnede har ved flere anledninger sittet sammen med hinduvenner på motorsykkel gjennom trange bakgater og dunkle smug på vei for å spise beef biryani.

Innstramminger i lovgivning vil medføre vanskeligheter for alle som er involvert i storfekjøttnæringen. Nå er det slik at muslimer er overrepresentert i denne næringen. Noen talsmenn for næringen ser innstramminger som angrep på islam; eller som forsøk på å bygge opp rundt skillelinjene mellom hinduer og muslimer i landet. Storfekjøtt, inkludert bøffel, er en viktig eksportnæring. India er trolig verdens fremste eksportør av storfekjøtt – landets viktigste jordbruksprodukt for eksport (viktigere enn den mer kjente basmatirisen, altså). Videre forbud vil få store konsekvenser for mange mennesker. Midt under kontroversen om lynsjingen varslet myndighetene at det vurderes å innføre spesielle laboratorier i den viktige eksporthavnen Mumbai i Maharashtra som skal kontrollere ulovlig eksport av kukjøtt. Representanter for BJP hevdet at det eksporteres kukjøtt ulovlig som bøffel. Konspirasjonene ser ut til å blomstre.

Emneord: hellige kyr, politikk, kultur, storfekjøtt, religion, India Av Jostein Jakobsen
Publisert 15. okt. 2015 11:50 - Sist endret 23. okt. 2015 10:17
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

illustrasjon

Matlære

En blogg om mat, miljø, etikk og politikk. Her legger vi ut våre egne og andres tanker og tekster om hvordan mat lages, distribueres, selges og konsumeres.

Også prøver vi å forstå hvorfor det er så vanskelig å spise riktig i dagens samfunn.