Kuas justis

Den indiske kua er i dag politisert som aldri før i landets postkoloniale historie. Og det sier ikke så reint lite: kua har lenge figurert som et sentralt politisk symbol i landet.

Foto: David Turner via Flickr

Det å spise eller ikke spise ku har i hvert fall siden 1800-tallet vært et sentralt spørsmål – og metode – for å skille grupper fra hverandre. Men under Modis BJP-regjering siden 2014 har kua blitt sentrum for en ny grad av urolighet og spenning.

Hindunasjonalismen og kua

BJP bygger som kjent på en hindunasjonalistisk tradisjon for å mobilisere politisk rundt kua. Som tradisjoner flest bygger også denne på en oppfinnelse. Militante hindunasjonalister har lenge hevdet at praksisen med å slakte og spise ku er muslimsk og antihinduistisk. Historikeren DN Jha påpeker i boka «The Myth of the Holy Cow» at dette er en politisk konstruert myte som står i kontrast til en virkelighet der det å spise ku ikke var uvanlig i tidlig indisk historie. Under kolonitida vokste det etter hvert fram bevegelser for å beskytte kua, hvor muslimer ofte ble tilskrevet rollen som den truende, kuspisende «andre». Siden den gang har mobilisering rundt kua vært nært forbundet med polarisering mellom landets hinduistiske flertall og muslimske mindretall.

Etter at BJP kom til makta i 2014 med Modi som høyrøsta hindunasjonalistisk leder, har kua blitt en politisk kamparena. Faktisk var en av Modis fanesaker under valgkampen at han ville gå inn for et nasjonalt forbud mot slakt av ku og mer omfattende «beskyttelse» av kua, noe som markerer klar sammenheng mellom Modis politiske plattform og de bredere lagene av hindunasjonalistiske organisasjoner i landet.

Under Modis regjering ser vi en gradvis utvidelse av forbud mot å slakte og spise ku. Forbud har bredt om seg til å omfatte de fleste indiske delstatene og håndheves nå som aldri før i delstater hvor forbud allerede fantes. Utviklingen toppet seg i Gujarat nylig, der mars måned ble avsluttet med en lovendring som gjorde slakt av ku til en forbrytelse med strafferamme på livstid. Chhattisgarhs førsteminister Raman Singh fulgte opp med å uttale at de som er skyldige i å slakte ku i hans delstat vil bli hengt. Alt dette er opplagt til stor skade for menneskene som lever av å drive fram, slakte og selge kjøtt og lær fra storfe – økonomiske virksomheter som er dominert av muslimer og daliter.

Selvjustis og vold

Parallelt foregår det utstrakte former for selvjustis, der grupper tar loven i egne hender for å straffe «syndere» som har slakta eller spist den hellige kua. Selvjustisgrupper kalt gau rakshaks (kubeskyttere) har siden 2014 blitt stadig mer utbredt. Disse gruppene, som ofte har fotfeste i forgreininger av hindunasjonalistiske organisasjoner, skyr tilsynelatende ingen midler. Gruppenes metoder inkluderer å sperre veier langs viktige årer for dyrehandel, for å inspisere mistenkte forbrytere i smuglerkjøtt, og tyr til utstrakt vold mot muslimer og daliter. Det har vært flere tilfeller av drap og mishandling i løpet av det siste året. I april ble en muslimsk melkebonde i Rajasthan drept under mistanke for å smugle kukjøtt. Delstatens innenriksminister Gulab Chand Kataria tok drapsmennene i forsvar og beskrev dem som gau bhakts (beskyttere av kua).

Spredningen av gau rakshaks og voldelige former for opprettholdelse av kuas justis i India foregår med et slags statlig stilltiende samtykke, selv om statsminister Modi også har gått ut med kritikk av selvjustisgruppene. Myndighetene ser det tydeligvis som nødvendig å kritisere offentlig samtidig som man i praksis lar gruppene få betraktelig spillerom. Etter at den framtredende hindunasjonalistiske ideologen «Yogi» Adityanath ble valg til førsteminister i Uttar Pradesh, har medlemmer av hans egen organisasjon, Hindu Yuva Vahini, markert seg som først i rekkene blant gau rakshaks som nå slår ned på «ulovlige» slaktehus over hele delstaten. Uttalelsene fra delstatens politisjef om at selvjustisgrupper vil bli slått hardt ned på lyder nå utvilsomt noe hule.

Men det er ikke dermed sagt at BJP nå jobber systematisk for å rense India totalt for kukjøtt. Politiske kalkuleringer gjelder fortsatt, noe vi ser med tydelighet når BJP i forbindelse med delstatsvalgene neste år i Meghalaya, Mizoram og Nagaland bedyrer at en nasjonal lovgivning ikke vurderes. Hvorfor ikke? Disse delstatene i Nordøst-India har kristne flertallsbefolkninger som spiser mye ku.

Denne teksten var først publisert på Fokus India sine nettsider.

Av Jostein Jakobsen
Publisert 18. mai 2017 13:13 - Sist endret 27. mai 2020 20:33
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

illustrasjon

Matlære

En blogg om mat, miljø, etikk og politikk. Her legger vi ut våre egne og andres tanker og tekster om hvordan mat lages, distribueres, selges og konsumeres.

Også prøver vi å forstå hvorfor det er så vanskelig å spise riktig i dagens samfunn.