Veggisføde i Forsvaret?

I november i fjor havnet det norske Forsvaret plutselig i medias rampelys ved å utfordre en del av soldatenes middagstallerken: Kjøttet. Journalist i Aftenposten, Yngve Ekern, avdekket at Forsvaret skulle innføre kjøttfire mandager i sine spisemesser, inspirert av den internasjonale kampanjen Meat Free Monday.

Illustrasjon: Wikimedia Commons

Naturligvis vekket dette stor oppsikt. Nasjonale og internasjonale medier dekket saken, med overskrifter som ”The Norwegian Army Goes Vegetarian to Combat Climate Change”. Plutselig var norske soldaters matvaner på alles lepper. For hvordan skal det gå når soldatene ikke blir servert kjøtt til middag? Og hva kan være de mulige fordelene med et slikt initiativ? Dette vekket også raskt min interesse – hvordan i all verden kom dette på agendaen i det norske militæret?

Miljøvennlig forbruker

Forsvaret har uttalt at tiltaket for å redusere kjøttforbruket henger sammen med deres miljøengasjement. Som institusjon ønsker Forsvaret å være en bevisst og miljøvennlig forbruker, med slagord som ”Forsvaret – verner om våre verdier, også miljøet”. Å erstatte en kjøttmiddag med en vegetarmiddag i Forsvaret er ikke et rent lite bidrag i miljøregnskapet. Som Siri tidligere har skrevet, er kjøttproduksjon svært ressurskrevende, og en av verstingene når det kommer til utslipp av klimagasser. 15 % av globale utslipp av klimagasser kommer fra husdyrhold til matproduksjon. Forsvaret utrykker at de, ved å kutte kjøtt én dag i uken i alle sine kjøkken, vil spare 150 tonn kjøtt! En institusjon som serverer mat til 10 000 mennesker daglig har dermed et stort potensial for å påvirke.

Illustrasjon: Wikimedia Commons
Illustrasjon fra Wikimedia Commons

I tråd med lov for offentlige anskaffelser skal innkjøp i offentlig sektor være miljøvennlige. Det vil si at offentlige innkjøpere i sine anskaffelser skal ta hensyn til miljømessige konsekvenser av anskaffelsen. Forsvaret har tidligere vist at de sikrer at uniformene er produsert på forsvarlig vis og har siden 2006 hatt fokus på å øke andelen økologisk mat i spisemessene, og nådde mål om 15 % i 2012. Tiltaket for å redusere kjøttforbruket er dermed i tråd med norske myndigheters krav og målsettinger for bærekraftig forbruk, om ikke enda mer ambisiøst. Lov om offentlige anskaffelser omtaler nemlig økologisk og kortreist mat som eksempler på miljøvennlig mat, men reduksjon av kjøttforbruk er ikke spesifikt nevnt.

Matbevisste soldater?

Forsvaret hevder videre at dette tiltaket er innført fordi de ønsker å gjenspeile samfunnet for øvrig. Matbevegelsen vi ser i dag forsøker i økende grad å sette mat og matforbruk på agendaen, og engasjerende nye initiativer som utfordrer de etablerte formene for hvordan vi produserer, konsumerer og tenker rundt mat, har vokst frem. Det er en økende andel forbrukere som setter krav til kvalitet, smak og rettferdighet når de handler. Dette gjelder ikke lenger bare de som boikotter appelsiner fra Israel eller pelsbevegelsen. Kooperativet har lang venteliste, det bugner av dyrkeprosjekter på balkonger i hele byen og fleksitarianer, en mer fleksibel vegetarianer, har blitt et trendbegrep. Vi ser stadig flere bevisste forbrukere som etterspør kvalitet og gjennomsiktighet i matvaresystemet. Som alle andre institusjoner, må altså Forsvaret også følge med i tiden, og møte de nye kravene som kommer fra matbevisst ungdom. Er det militære veggis-initiativet et svar på nye krav satt av matbevisst ungdom som ikke lenger godtar lungemos og en middagstallerken i konflikt med klimaet?

Samfunnsansvar fra tallerkenen?

I tillegg til miljøgevinsten, er det også helsemessige fordeler ved å redusere mengden kjøtt i kosten. Helsemyndighetene anbefaler i sine kostholdsråd at inntaket av rødt kjøtt, altså kjøtt fra storfe, svin, sau og geit, begrenses til 500g i uka. En stor undersøkelse gjort av Norkost i 2012 viste imidlertid at norske menn i gjennomsnitt spiser 55 % mer enn dette, og norske kvinner 33 % mer. Unge menn kommer verst ut i denne undersøkelsen, og er også overrepresentert i Forsvarets spisemesser. Det er liten grunn til å tro at Forsvarets soldater er med på å trekke dette snittet ned. I et miljø preget av mye fysisk aktivitet, med fokus på muskler og styrke, har et helseskadelig høyt forbruk av kjøttprodukter blitt en del av kulturen?

Forsvaret innfører et imponerende tiltak, og støtter seg altså både på offentlige kostholdsanbefalinger, globale miljøråd, så vel som på lov for offentlig innkjøp. Nå gjenstår det å se hvordan dette mottas av gjestene i Forsvarets kjøkken - er de klar for å ta et samfunnsansvar fra tallerkenen?

 

Illustrasjoner fra Wikimedia Commons:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Ingemar_Johansson_in_Tapperhet_i_f%C3%A4lt_%281965%29.jpg

org/wiki/Category:Meats#mediaviewer/File:Kan%C4%8D%C3%AD_a_vep%C5%99ov%C3%A9_maso.jpg

 

Emneord: miljø, Forsvaret, kjøttforbruk, bærekraftig diett Av Charlotte Lilleby Kildal
Publisert 25. nov. 2014 11:29 - Sist endret 19. nov. 2015 10:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

illustrasjon

Matlære

En blogg om mat, miljø, etikk og politikk. Her legger vi ut våre egne og andres tanker og tekster om hvordan mat lages, distribueres, selges og konsumeres.

Også prøver vi å forstå hvorfor det er så vanskelig å spise riktig i dagens samfunn.