Nettsider med emneord «Norge»

Publisert 7. aug. 2015 11:33

På onsdag braker det løs: den syvende konferansen for det Nordiske Latin-Amerika nettverket (NOLAN) går av stabelen. 170 deltakere har meldt seg på og vi kan by på over 130 papers. Av deltakerne er rundt 85 tilreisende fra våre naboland, fra Latin-Amerika og resten av Europa. Samme dagen er søknadsfristen for det som sannsynligvis blir den siste utlysningen fra Forskningsrådets Latin-Amerika program. 

Publisert 7. aug. 2015 11:32

El día de hoy viaja la ministra de Clima y Medio Ambiente Tine Sundtoft a Lima para encabezar la delegación  Noruega, que ya ha estado en  Perú durante una semana. Los motivos del viaje son negociar los mecanismos que pueden facilitar un nuevo acuerdo sobre  clima el próximo año, en  París. Hasta ahora, hay pocos indicios de que los resultados oficiales compensaran  las emisiones de gases de efecto invernadero  que implica llevar  50 burócratas noruegos al otro lado del planeta. Lamentablemente,  es probable que la reunión malograda de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), llevada a cabo hace dos semanas, tenga mayores efectos para el clima global, al menos a corto plazo. Pero  la COP20  (La XX Conferencia Internacional sobre Cambio Climático) también puede ser el comienzo de un nuevo rol para América Latina en las políticas del calentamiento global - si se utiliza la oportunidad para un debate más amplio en terreno propio.

Publisert 7. aug. 2015 11:32
Publisert 7. aug. 2015 11:32
Publisert 7. aug. 2015 11:32

I morgen drar klima- og miljøminister Tine Sundtoft til Lima for å lede den norske delegasjonen som allerede har vært i Peru en uke for å forhandle om mekanismer som kan legge til rette for en ny klimaavtale i Paris neste år. Så langt tyder lite på at de formelle resultatene kommer til å veie opp for klimautslippene som det innebærer å bringe 50 norske byråkrater til andre siden av jordkloden.  Dessverre vil sannsynligvis det mislykkede OPEC-møtet for to uker siden få større konsekvenser for det globale klimaet, i alle fall på kort sikt. Men Cop20 kan også være begynnelsen på en ny rolle for Latin-Amerika i global klimapolitikk – om man bruker anledningen til en mer omfattende debatt på hjemmebane.  

Publisert 26. juni 2015 06:12

Durante las últimas semanas los “Latinoamericanistas” en Noruega han estado ocupados participando en conferencias y formando redes. Primero, durante la conferencia de Latin American Studies Association (LASA) en Puerto Rico; luego en la conferencia de la Red Nórdica de América Latina (NOLAN) en Helsinki; pero también en un seminario sobre Cuba; en reuniones con algunos participantes del Oslo Forum (que no debe confundirse con Oslo Freedom Forum!); y, por último, aprovechando la visita del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Después de todas estas experiencias, en lo personal, me quedé con dos impresiones que, juntas, resultan paradójicas.

Publisert 21. juni 2015 21:53

De siste ukene har vært fylt av hektisk konferanse- og nettverksvirksomhet for latinamerikanistene. Først Latin American Studies Association (LASA) konferanse i Puerto Rico, så Nordisk Latin Amerika Nettverk-konferanse (NOLAN) i Helsinki, og for vår del, Cuba-seminar og møte med noen av deltakerne på Oslo Forum (ikke å forveksle med Oslo Freedom Forum!) og besøk fra CLACSO. Til sammen sitter jeg igjen med to inntrykk som byr på et stort paradoks.

Publisert 10. juni 2013 12:27

Denne uka hadde vi besøk av lederen (executive secretary formelt sett) for FNs økonomiske kommisjon for Latin-Amerika (CEPAL), Alicia Bárcena. I tillegg til å være hovedperson i det tredje Latin American tendencies-seminaret (video og power points fra seminaret finner du her), underskrev hun en avtale med Norge om såkalt teknisk samarbeid. Det betyr samarbeid om forskning og utredning; i dette tilfellet om hva som fører til ulikhet og hvordan den kan bekjempes ved hjelp av sosialpolitikk, fiskal- og arbeidsmarkedspolitikk og bedre forvaltning av naturressurser. Bárcena uttrykte stor begeistring for den «norske modellen» for utjevning av forskjeller og bruk av naturressurser til det felles beste, og ikke minst nysgjerrighet på hvordan man har kommet frem til den «sosiale pakten» som ligger under. Å bruke den «norske modellen» som eksportartikkel får håret til å reise seg på hodet til antropologene blant oss, og selv de fleste økonomer har langt mer enn én kritisk innvending.  Jeg for min del tror at brukt med forsiktighet og en god dose pragmatisme kan det være en god idé å vise at summen av sosialpolitikk og statlig engasjement ikke nødvendigvis er kommunisme eller autoritære styresett, som ofte er konklusjonen som trekkes i Latin-Amerika. Samtidig er det sider ved «den norske modellen» som vil være lite nyttige i en latinamerikansk kontekst, det gjelder ikke minst naturressursavhengigheten.  

Publisert 17. feb. 2013 21:10

Denne uka kom det en nyhet som gikk nærmest upåaktet hen i norske media: OECD avgjorde at penger som er bevilget til det brasilianske Amazonasfondet, som står på konto i Norge og ikke er utbetalt, ikke kan regnes med i Norges bistandsregnskap. Dermed røk Brasil med et pennestrøk ned fra å ha ligget på en førsteplass blant mottakere av norsk bistand til en åttende plass*, og Norge kan ikke lenger smykke seg med å gi over 1 prosent av brutto nasjonalinntekt som bistand (Development Today, 1/2013, s.3). At pengene regjeringen har satt av til ordninger som Amazonasfondet ikke bidrar til 1-prosentsmålet kan få betydning for politikernes videre vilje til å bevilge penger til dem. Etter min mening er både Amazonasfondet og flere andre av de norske initiativene i Latin-Amerika i grenseland for hva som kan regnes som bistand, men man burde ikke kutte dem ut for det.  Snarere burde man gjøre som Senter for Internasjonalisering av Utdanning (SIU) har gjort: tydeliggjøre at samarbeide med Brasil dreier seg om partnerskap mot felles mål. Denne uka er det også frist for å søke på penger til samarbeid med brasilianske akademiske institusjoner, der SIU og Brasilianske CAPES spytter inn like mye i potten.