English version of this page

Blogg - Side 4

Henter forslag fra Google
Publisert 28. juni 2019 14:00

Den norske kjøttbransjen jobber iherdig for at forbrukerne skal stole på dem. Men det bør forbrukerne slutte å gjøre.

Publisert 21. feb. 2019 09:50

Kunnskapseliten i USA var i årene før andre verdenskrig med på å sikre opphold for flyktninger, på tross av tidens fremmedfrykt og strenge lovverk. Men det gjaldt først og fremst flyktninger som liknet dem selv.