English version of this page

Blogg - Side 3

We need to grow our sense of connection to, and reimagine our relationship with the natural environment to enable a more sustainable future.
Publisert 18. juni 2019 15:44

Today’s globalized food production systems have created a disconnect between people and the food we consume. What happens when we participate in food production ourselves?

Publisert 11. mars 2019 08:47

Skal vi få til eit meir berekraftig forbruk, må vi slutte å fokusere på den individuelle forbrukaren.

Publisert 21. feb. 2019 09:50

Kunnskapseliten i USA var i årene før andre verdenskrig med på å sikre opphold for flyktninger, på tross av tidens fremmedfrykt og strenge lovverk. Men det gjaldt først og fremst flyktninger som liknet dem selv.

Publisert 15. feb. 2019 11:46

Agroecology is steadily growing, but the motivations for this vary. Activists and some politicians want to reduce climate change, while rural towns want to protect and preserve local landscape. For farmers, the major underlying motivation is often autonomy.

Publisert 31. okt. 2018 19:58

I India har det å få nok mat blitt en rettighet, og staten deler ut matrasjoner i innsatsen mot sult. Men migrantene som jobber i Indias storbyer får ofte ikke tilgang på sine rasjoner.