SUM-forskere i media - Side 9

Publisert 23. jan. 2019 18:20

Klima engasjerer i Tyskland, og ungdommen protesterer under FridaysForFuture. Witoszek sier klimakrisen er blitt lettfattelig, nær og akutt for de unge.

Publisert 23. jan. 2019 18:06

"I Elsa Laulas fotspor gjennom Sápmi" er en serie om samisk rettighetskamp gjennom 100 år fortalt av samiske kvinner. Vi møter reineiere, etterkommere av rasebiologiens ofre, aksjonister, musikere og kunstnere som kjemper for å bevare samiske rettigheter.

Publisert 21. jan. 2019 11:25

— Den grunnleggende mistilliten til alt er med å skape større skiller, og gjør demokratisk styre vanskelig, sier Bull.

Publisert 21. jan. 2019 11:13

— Vitneutsagnene har ikke skapt sånn voldsomme bruduljer i Mexico. Få mexicanere tror at presidenter er ubestikkelige, og det er også få som tror på akkurat denne påstanden, sier Bull.

Publisert 21. jan. 2019 11:01

— Maduros regime fører en merkelig blanding av autoritært styresett og et svakt og korrupt statsapparat. Det er den verst tenkelige cocktailen, sier Bull.

Publisert 21. jan. 2019 10:54

– Venezuela vil selvsagt tjene på å øke oljeproduksjonen, men den har kollapset på grunn av vanstyre både av økonomien generelt og oljeindustrien mer spesifikt, sier Bull.

Publisert 17. jan. 2019 08:17

— Honduras er nesten det eneste landet i Latin-Amerika som ikke har hatt noe fattigdomsreduksjon, og det er omfattende arbeidsledighet. I det siste har dette blitt forverret av klimaendringer, som har skapt store problemer for landets småbønder, sier Bull.

Publisert 16. jan. 2019 11:58

— Nordmenn beskriver gjerne sin kultur som naturromantisk, men dette stemmer ikke overens med ulvedebatten. Her fremstår de fleste heller som naturpragmatikere, sier Witoszek.

Publisert 14. jan. 2019 14:54

— Skal vi kunne gjøre noe med klima-endringene, må vi først innse at vi alle er miljøhyklere, sier Volden.

Publisert 14. jan. 2019 12:09

— Stor ulikhet, brutalisering av statene, korrupsjon, klimaendringer og migrasjonsnettverk er noen av årsakene bak at folk migrerer fra Mellom-Amerika, sier Bull.

Publisert 10. jan. 2019 10:27

President Maduro tar fatt på sin andre seksårsperiode i dag, etter det udemokratiske valget i mai 2018.

– Regjeringen i Venezuela er nå et autoritært styre. Levekårene til de aller fleste venezulanere er betydelig forverret de siste seks årene, og tre millioner mennesker er på flukt, sier Benedicte Bull.

Publisert 10. jan. 2019 10:11

– Økningen av flyktninger til USA er mindreårige og barnefamilier som først og fremst flykter fra vold i Mellom-Amerika. Det er ikke tilfelle at migrantene utgjør en sikkerhetstrussel for USA, slik Trump hevder.

Publisert 10. jan. 2019 09:56

– Selv om en direkte utenlands militær inngripen fremdeles er usannsynlig, har den stadig sterkere ordbruken svekket mulighetene for dialog, skriver Bull og Rosales.

Publisert 7. jan. 2019 16:29

Bull forteller at den nyeste, kjente Jesus-statuen utenfor byen Lima i Peru var en gave fra det brasilianske byggeselskapet Oderbrecht - som hadde vært innblandet i en rekke korrupsjonsskandaler i Brasil og Peru.

Publisert 7. jan. 2019 16:23

– Difor har vi (i AYF) spelt inn i fleire samanhengar at forskingskvalitet må blir vurdert som ein heilskap. DORA-prinsippa, som Forskingsrådet no har slutta seg til, kan vere eit verktøy i dette arbeidet, seier Storeng.

Publisert 7. jan. 2019 16:19

– Strømmen av folk som forlater kriserammede Venezuela vil sannsynligvis fortsette å øke, sier Bull.

Publisert 7. jan. 2019 16:14

— Jeg har relativet gode rammevilkår, med god finansiering fra Norges forskningsråd og en leder som har lagt til rette for karriereutvikling gjennom, for eksempel, undervisning – og veiledningserfaring og deltakelse i enhetens faglige og strategiske arbeid, forteller Storeng.

Publisert 7. jan. 2019 16:10

Vi har avdekket at elitismen er problemet som gir opphav til den populistiske bølgen i vår tid, men vi har vi avdekket denne elitismen på en elitistisk måte, skriver Bjørkdahl.

Publisert 20. des. 2018 11:29

— Fortettingsdebatten må nyanseres. Dagens tetthetsmani preges av et meget ensidig syn på «klimavennlig byutvikling», med fokus på lite annet enn de transportmessige fordelene, sier Butters.

Publisert 17. des. 2018 10:56

– Omfanget av vold mot kvinner i Latin-Amerika er mye høyere enn i Norge. At man er bedre beskyttet mot vold i Latin-Amerika høres derfor ekstremt underlig ut, sier Bull.

Publisert 11. des. 2018 10:15

— I løpet av 2018 har nesten to tredjedeler av alle latinamerikanere valgt nye statsoverhoder. Men maratonvalgåret kan knapt sies å ha vært noen feiring av demokratiet, sier Bull.

Publisert 3. des. 2018 11:06

— Jeg er bekymret for at Amlo ikke tar et sterkt nok oppgjør med den tidligere makteliten og den systemiske korrupsjonen i landet, forteller Bull.

Publisert 30. nov. 2018 08:37

– Fondet skal redde opptil 35 millioner liv innen 2030. Men kritikere frykter mangel på åpenhet rundt fondets utilsiktede konsekvenser og ønsker bedre sivilsamfunnsdeltakelse i fondets beslutningsprosesser, skriver Storeng.

Publisert 29. nov. 2018 14:41

— Jeg skulle egentlig bli journalist. Men livets tilfeldigheter førte til at jeg begynte å studere utvikling og Latin-Amerika, forteller Bull.

Publisert 27. nov. 2018 09:21

Vitnemål som handler om beskyldninger mot politikere blir stoppet i retten. Påtalemyndighetene prøver å holde fokuset på El Chapo, sier Benedicte Bull.