SUM-forskere i media - Side 7

Publisert 3. apr. 2019 09:27

— Prosjektdynamikken svarar dårleg til behova som må dekkast for å oppnå forsking av god kvalitet, seier Storeng.

Publisert 3. apr. 2019 09:21

Pergunte à Noruega. E à China.

Publisert 2. apr. 2019 13:53

– Vi forskere bes bedrive det vi kan kalle en «fremtidens hermeneutikk», skriver Bjørkdahl til svaret han fikk fra direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen på sin klage om at forskere bes om å være spåkoner i prosjektsøknader.

Bildet kan inneholde: Hår, Ansikt, Nese, Hake, Hud.
Publisert 29. mars 2019 09:26

– Norske institusjoner er ikke forberedt på problemene som kan komme i oppdragsforskningen, sier Sidsel Roalkvam.

Publisert 29. mars 2019 09:24

— Forskningssystemet beskytter per i dag sårbare forskningsdeltakere fra mektige forskere, men det er dårligere til å håndtere utfordringene om de som blir forsket på er den mektige parten, sier Storeng.

Publisert 28. mars 2019 12:18

— Many well-intentioned attempts at promoting good governance and good institutions have ended up transplanting western models and legal instruments in low-income country contexts, says Banik.

Publisert 25. mars 2019 09:04

– Det er en høyst reell mulighet at lovendringene blir vedtatt, sier Aguilar-Støen.

Publisert 22. mars 2019 10:54

Internasjonalisering kan bli medisin for å heve kvaliteten i norsk forskning og formidling, men for å lykkes, må vi omfavne mangfold, skriver Aguilar-Støen.

Publisert 22. mars 2019 09:47

I møte med klimakrise og miljøutfordringer, skal universitetene nå tenke nytt rundt høyere utdanning, skriver Sidsel Roalkvam og Annelin Eriksen.

Publisert 21. mars 2019 11:32

— Det er ikke vesten som skal redde Afrika. Afrika kan redde seg selv også, sier Banik.

Publisert 21. mars 2019 11:07

— The Netflix feature film based on William Kamkwamba’s inspiring and bestselling book on how he helped bring water and electricity to his village near Kasungu, shows how his ideas greatly benefited both his family and the local community, says Banik.

Publisert 20. mars 2019 09:10

– Det er et enormt paradoks at forskere som søker Forskningsrådet bes bedrive en så direkte uvitenskapelig øvelse som å stipulere impact på forhånd, skriver Bjørkdahl.

Publisert 19. mars 2019 14:25

— The reliance on targets and indicators can distort the meaning of social norms, create perverse incentives, frame hegemonic discourses and disrupt power structures, says McNeill.

Publisert 15. mars 2019 09:00

— Jeg prøver ikke å la det går inn på meg. Men brasilianerne valgte altså en leder med klare fascistiske trekk, sier Bull.

Publisert 14. mars 2019 13:58

— I am convinced that Malawian coffee can compete with the very best in the world, writes Banik.

Publisert 14. mars 2019 11:12

Normanns foreløpige funn i områdene hun forsker på peker i retning av miljøødeleggelser som følger av fornybar energiutvikling. Dette har store konsekvenser for helse- og eksistensgrunnlag for folkene som lever i områdene hvor disse prosjektene utvikles.

Publisert 12. mars 2019 16:07

– 25 years into the era of multi-party democracy, Malawi is still among the poorest nations of the world. It is hardly surprising that many Malawians ask why democracy hasn’t delivered on development, writes Hegertun.

Publisert 12. mars 2019 13:42

– Tiden er inne for å omfavne mangfold som en sentral idé i universitetspolitikken, skriver forfatterne av debattinnlegget.

Publisert 12. mars 2019 13:27

– Den nye utviklingsministeren fra KrF ønsker sikkert å skape en klar retning, men han møter et felt overfylt med prioriteringer og aktører, skriver Hegertun.

Publisert 12. mars 2019 13:24

— While there is consistent support for democracy in Malawi, there is much less satisfaction with what democracy has delivered, says Banik.

Publisert 8. mars 2019 13:31

— Manglende kjønnsbalanse og etnisk mangfold i sektoren skyldes ofte forhold som det kan være krevende å endre, for eksempel implisitte fordommer, sier Storeng.

Publisert 8. mars 2019 13:28

– Bare seks dager etter at hun holdt en flammende tale om kvinners rettigheter 8. mars i fjor, ble hun henrettet på åpen gate, forteller Benedicte Bull.

Publisert 7. mars 2019 15:26

— The debate on the links between overpopulation and sustainable development is often polarised, writes Banik.

Publisert 6. mars 2019 15:21

— En av utfordringene er at opposisjonen med Guaidó i spissen ikke har mange pressmidler, sier Bull.

Publisert 6. mars 2019 14:38

— Men hvor langt er Russland villig til å gå for å beholde sin viktigste allierte i Latin-Amerika? spør Bull.