SUM-forskere i media - Side 6

Publisert 20. mai 2019 11:34

– Universitetet i Oslo er summen av sine mange enheter. Hva blir så igjen av UiO, om det gjemmer bort disse enhetene? spør Bjørkdahl

Publisert 16. mai 2019 10:59

— Malawian citizens need to view their State to be both effective and legitimate—a task that will be helped when economic needs are politically articulated and adequately addressed, writes Banik.

Publisert 16. mai 2019 10:26

—  Vi er milevis fra den spede diskusjonen om å skille parti- og statsfunksjoner som ble påbegynt under Zhao Ziyang på siste halvdel av åttitallet, skriver Bøckman.

Publisert 15. mai 2019 09:50

— Using anarchist critique to unearth the ‘roots’ of authoritarian populism can offer a productive gateway for understanding the origins and continuation of socio-ecological and economic crises, writes Dunlap.

Publisert 14. mai 2019 10:20

– Paramilitarisering er et uttrykk for en grunnleggende forakt for loven, institusjoner og menneskerettigheter, men er også et resultat av fragmentering av staten, og allerede svake institusjoner, skriver Bull.

Publisert 10. mai 2019 08:55

— Hendelsene 30. april satte i gang prosesser internasjonalt som tyder på at noe fundamentalt er endret, sier Bull og Rosales.

Publisert 9. mai 2019 13:15

— The academic literature provides several explanations on the mixed quality of elections in Africa in recent decades, writes Banik.

Publisert 9. mai 2019 10:29

– Den cubanske innflytelsen kan nok ha bidratt til at forsøket på maktovertakelse mislyktes, sier Bull.

Publisert 9. mai 2019 10:26

– Ville blitt kostbart og blodig, sier Bull.

Publisert 6. mai 2019 10:04

— Den fjerde mai i 1919 tok demonstranter til gatene i Beijing, noe som innledet den første store moderne nasjonale prostestbevelgelsen i Kina, skriver Bøckman.

Publisert 2. mai 2019 15:45

— Belte- og vei-initiativet blir i økende grad blir fremstilt av kinesere som synonymt med verdens bærekraftsmål, sier Banik.

Publisert 2. mai 2019 09:32

— Det er vanskelig å si hvordan dette vil utvikle seg, men jeg kan ikke se for meg noen fredelig løsning, sier Bull.

Publisert 26. apr. 2019 15:46

— Malawi is widely considered to be a successful case of democratic transition achieved largely outside the international limelight and underpinned by a progressive constitution, writes Banik.

Publisert 26. apr. 2019 08:48

 – Om me ikkje har ei god forståing av kjernen, vil me vera ute og kjøra, seier Roalkvam.

Publisert 25. apr. 2019 16:20

– Latin-Amerika har lenge blitt betraktet som verdens mest ulike region. Det vakte derfor stor oppmerksomhet da inntektsulikheten i Latin-Amerika sank etter årtusenskiftet, mens den økte i resten av verden, skriver Bull.

Publisert 25. apr. 2019 10:14

– Små, utrettelige grupper og individer jobber mot populismen i Polen. En av de minst kjente – og mest spektakulære – av disse gruppene kaller seg Frie domstoler, og inkluderer fire unge jurister, sier Witoszek.

Publisert 23. apr. 2019 15:46

– Oppgaven vi har fremfor oss er derfor å lytte til disse motforestillingene – ta dem inn over oss der det er fornuftig, imøtegå dem der det trengs – men samtidig etablere en følelse av fellesskap, skriver Bjørkdahl.

Publisert 23. apr. 2019 15:42

– I en tid med betydelig økonomisk og sosial fremgang i mange av verdens tidligere fattige land, er det flere som har stilt seg spørsmålet om bistandens tid er forbi, skriver Hegertun.

Publisert 23. apr. 2019 10:58

— The linkage between democratic governance and its ability to promote human rights and freedoms provides a strong justification for the general preference for democracy over other forms of government, writes Banik.

Publisert 12. apr. 2019 16:19

Det var tilfeldigheter som førte Benedicte til statsvitenskapen og Latin-Amerika.

Publisert 11. apr. 2019 10:37

— The SSC framework enables both China and India to engage with African countries using phrases such as  “true friend”, “equal partner”, “mutual benefit” and “mutual respect”, writes Banik.

Publisert 10. apr. 2019 10:21

Bjørkdahl er foreslått som en av seks kandidater til valget av ny representant for de midlertidige ansatte.

Publisert 9. apr. 2019 09:25

– Dette er kanskje det verst tenkelige tidspunkt å åpne en debatt om Nato-medlemskap på i Latin-Amerika, og det vil verken gagne NATO eller Latin-Amerika, skriver Bull.

Publisert 5. apr. 2019 15:31

— It should be of major concern to the political and administrative leadership that a large number of citizens routinely get humiliated by arrogant officials and that corrupt acts remain unpunished, says Banik.

Publisert 4. apr. 2019 11:50

— In large parts of the world, businesses are trumpeting their sustainability strategies, which portray their engagement as win-win, i.e. crucial for both profits and societal well-being, says Banik.