SUM-forskere i media - Side 6

Publisert 26. apr. 2019 15:46

— Malawi is widely considered to be a successful case of democratic transition achieved largely outside the international limelight and underpinned by a progressive constitution, writes Banik.

Publisert 26. apr. 2019 08:48

 – Om me ikkje har ei god forståing av kjernen, vil me vera ute og kjøra, seier Roalkvam.

Publisert 25. apr. 2019 16:20

– Latin-Amerika har lenge blitt betraktet som verdens mest ulike region. Det vakte derfor stor oppmerksomhet da inntektsulikheten i Latin-Amerika sank etter årtusenskiftet, mens den økte i resten av verden, skriver Bull.

Publisert 25. apr. 2019 10:14

– Små, utrettelige grupper og individer jobber mot populismen i Polen. En av de minst kjente – og mest spektakulære – av disse gruppene kaller seg Frie domstoler, og inkluderer fire unge jurister, sier Witoszek.

Publisert 23. apr. 2019 15:46

– Oppgaven vi har fremfor oss er derfor å lytte til disse motforestillingene – ta dem inn over oss der det er fornuftig, imøtegå dem der det trengs – men samtidig etablere en følelse av fellesskap, skriver Bjørkdahl.

Publisert 23. apr. 2019 15:42

– I en tid med betydelig økonomisk og sosial fremgang i mange av verdens tidligere fattige land, er det flere som har stilt seg spørsmålet om bistandens tid er forbi, skriver Hegertun.

Publisert 23. apr. 2019 10:58

— The linkage between democratic governance and its ability to promote human rights and freedoms provides a strong justification for the general preference for democracy over other forms of government, writes Banik.

Publisert 12. apr. 2019 16:19

Det var tilfeldigheter som førte Benedicte til statsvitenskapen og Latin-Amerika.

Publisert 11. apr. 2019 10:37

— The SSC framework enables both China and India to engage with African countries using phrases such as  “true friend”, “equal partner”, “mutual benefit” and “mutual respect”, writes Banik.

Publisert 10. apr. 2019 10:21

Bjørkdahl er foreslått som en av seks kandidater til valget av ny representant for de midlertidige ansatte.

Publisert 9. apr. 2019 09:25

– Dette er kanskje det verst tenkelige tidspunkt å åpne en debatt om Nato-medlemskap på i Latin-Amerika, og det vil verken gagne NATO eller Latin-Amerika, skriver Bull.

Publisert 5. apr. 2019 15:31

— It should be of major concern to the political and administrative leadership that a large number of citizens routinely get humiliated by arrogant officials and that corrupt acts remain unpunished, says Banik.

Publisert 4. apr. 2019 11:50

— In large parts of the world, businesses are trumpeting their sustainability strategies, which portray their engagement as win-win, i.e. crucial for both profits and societal well-being, says Banik.

Publisert 3. apr. 2019 09:27

— Prosjektdynamikken svarar dårleg til behova som må dekkast for å oppnå forsking av god kvalitet, seier Storeng.

Publisert 3. apr. 2019 09:21

Pergunte à Noruega. E à China.

Publisert 2. apr. 2019 13:53

– Vi forskere bes bedrive det vi kan kalle en «fremtidens hermeneutikk», skriver Bjørkdahl til svaret han fikk fra direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen på sin klage om at forskere bes om å være spåkoner i prosjektsøknader.

Bildet kan inneholde: Hår, Ansikt, Nese, Hake, Hud.
Publisert 29. mars 2019 09:26

– Norske institusjoner er ikke forberedt på problemene som kan komme i oppdragsforskningen, sier Sidsel Roalkvam.

Publisert 29. mars 2019 09:24

— Forskningssystemet beskytter per i dag sårbare forskningsdeltakere fra mektige forskere, men det er dårligere til å håndtere utfordringene om de som blir forsket på er den mektige parten, sier Storeng.

Publisert 28. mars 2019 12:18

— Many well-intentioned attempts at promoting good governance and good institutions have ended up transplanting western models and legal instruments in low-income country contexts, says Banik.

Publisert 25. mars 2019 09:04

– Det er en høyst reell mulighet at lovendringene blir vedtatt, sier Aguilar-Støen.

Publisert 22. mars 2019 10:54

Internasjonalisering kan bli medisin for å heve kvaliteten i norsk forskning og formidling, men for å lykkes, må vi omfavne mangfold, skriver Aguilar-Støen.

Publisert 22. mars 2019 09:47

I møte med klimakrise og miljøutfordringer, skal universitetene nå tenke nytt rundt høyere utdanning, skriver Sidsel Roalkvam og Annelin Eriksen.

Publisert 21. mars 2019 11:32

— Det er ikke vesten som skal redde Afrika. Afrika kan redde seg selv også, sier Banik.

Publisert 21. mars 2019 11:07

— The Netflix feature film based on William Kamkwamba’s inspiring and bestselling book on how he helped bring water and electricity to his village near Kasungu, shows how his ideas greatly benefited both his family and the local community, says Banik.

Publisert 20. mars 2019 09:10

– Det er et enormt paradoks at forskere som søker Forskningsrådet bes bedrive en så direkte uvitenskapelig øvelse som å stipulere impact på forhånd, skriver Bjørkdahl.