SUM-forskere i media - Side 5

Publisert 28. mai 2019 15:00

– Norge har en liten og åpen økonomi og er svært sårbare for internasjonale endringer, også om de skjer langt unna oss, sier Bull.

Publisert 27. mai 2019 11:03

– It's very positive that the two parties are holding talks but it's very important to not hold out too much hope, says Bull.

Publisert 27. mai 2019 08:58

– Det at partene faktisk møtes i Oslo, gir et glimt av håp. Men det er veldig langt igjen, sier Bull.

Publisert 27. mai 2019 08:54

– Det viser at det finnes en vilje til å finne løsninger, i hvert fall til å snakkes, sier Bull.

Publisert 24. mai 2019 12:20

– Hvem har nok fleksibilitet til å flytte på strømbruken sin? Hva skjer med økonomien til de som ikke har mulighet til å endre hverdagsrutinene? spør Winther. Vi vil forske på hvordan miljøtiltak kan slå ut for ulike grupper.

Publisert 23. mai 2019 14:12

— What is clear is that whoever wins must work closely with the bureaucracy that was not up for election, writes Banik.

Bildet kan inneholde: Hår, Ansikt, Briller, Eyewear, Hud.
Publisert 23. mai 2019 08:59

Korrupsjonsjegeren og politikeren Eva Joly får engasjementet som Arne Næss-professor på Senter for utvikling og miljø  ved UiO fra høsten 2019.

Publisert 23. mai 2019 08:49

– De økonomiske sanksjonene innført av USA får nå hovedskylden for krisen i Venezuela. Men denne analysen er full av feil og feilslutninger, skriver Bull og Rosales.

Publisert 23. mai 2019 08:27

– Norges nøytralitet må ikke forveksles med svakhet, skriver Antulio Rosales og Benedicte Bull og forklarer det historiske og strategiske utgangspunktet for engasjementet i forhandlingene.

Publisert 22. mai 2019 15:39

— Det er viktig å forstå grasrotbevegelsen og lytte til hva folk mener. Erfaring og forskning viser at deltakende utviklingsprosesser vil føre til mindre konflikter, sier Winther.

Publisert 22. mai 2019 08:34

 – Dei vil spørja seg om kvifor generasjonen vår ikkje gjorde noko, då me hadde sjansen. Om me ikkje får til å skapa eit berekraftig universitet, vil dei velja andre universitet, seier Roalkvam.

Publisert 21. mai 2019 14:49

— What will happen when a winner is declared by a narrow margin? asks Banik.

Publisert 20. mai 2019 11:38

– Det har pågått fredsforhandlinger mellom partene i Oslo de siste dagene for å finne en løsning. Der kan Norge være svært viktige, sier Bull.

Publisert 20. mai 2019 11:34

– Universitetet i Oslo er summen av sine mange enheter. Hva blir så igjen av UiO, om det gjemmer bort disse enhetene? spør Bjørkdahl

Publisert 16. mai 2019 10:59

— Malawian citizens need to view their State to be both effective and legitimate—a task that will be helped when economic needs are politically articulated and adequately addressed, writes Banik.

Publisert 16. mai 2019 10:26

—  Vi er milevis fra den spede diskusjonen om å skille parti- og statsfunksjoner som ble påbegynt under Zhao Ziyang på siste halvdel av åttitallet, skriver Bøckman.

Publisert 15. mai 2019 09:50

— Using anarchist critique to unearth the ‘roots’ of authoritarian populism can offer a productive gateway for understanding the origins and continuation of socio-ecological and economic crises, writes Dunlap.

Publisert 14. mai 2019 10:20

– Paramilitarisering er et uttrykk for en grunnleggende forakt for loven, institusjoner og menneskerettigheter, men er også et resultat av fragmentering av staten, og allerede svake institusjoner, skriver Bull.

Publisert 10. mai 2019 08:55

— Hendelsene 30. april satte i gang prosesser internasjonalt som tyder på at noe fundamentalt er endret, sier Bull og Rosales.

Publisert 9. mai 2019 13:15

— The academic literature provides several explanations on the mixed quality of elections in Africa in recent decades, writes Banik.

Publisert 9. mai 2019 10:29

– Den cubanske innflytelsen kan nok ha bidratt til at forsøket på maktovertakelse mislyktes, sier Bull.

Publisert 9. mai 2019 10:26

– Ville blitt kostbart og blodig, sier Bull.

Publisert 6. mai 2019 10:04

— Den fjerde mai i 1919 tok demonstranter til gatene i Beijing, noe som innledet den første store moderne nasjonale prostestbevelgelsen i Kina, skriver Bøckman.

Publisert 2. mai 2019 15:45

— Belte- og vei-initiativet blir i økende grad blir fremstilt av kinesere som synonymt med verdens bærekraftsmål, sier Banik.

Publisert 2. mai 2019 09:32

— Det er vanskelig å si hvordan dette vil utvikle seg, men jeg kan ikke se for meg noen fredelig løsning, sier Bull.