SUM-forskere i media - Side 3

Dan Banik
Publisert 22. feb. 2021 09:42

– As Covid-19 vaccines become available, health officials, policymakers, philanthropic organisations and people like you and me are being confronted with numerous ethical challenges and moral dilemmas, writes Banik.

Publisert 4. feb. 2021 10:33

– Det er et akutt behov for at de midlertidig ansatte får en forlengelse, og alle trenger tilrettelegging for å jobbe hjemme. Men alle reformene har ført til en krise for vår sektor, og det løser seg ikke med dette. Det endrer ikke usikkerheten ved midlertidighet, eller presset mange opplever for å levere hele tiden, sier Aguilar-Støen.

Dan Banik
Publisert 4. feb. 2021 09:57

– Many governments and their development agencies are now striving for a balance between environmental and climate goals and a focus on poverty reduction, writes Banik.