SUM-forskere i media - Side 16

Publisert 4. mai 2020 09:46

– Den korte versjonen er at landet i utgangspunktet var i en av de største økonomiske krisene noe land har vært igjennom i fredstid. Kvalifisert personell, inkludert leger og andre helsearbeidere, har migrert og offentlige tjenester er nær kollapset, sier Bull om koronakrisen i Venezuela.

Publisert 30. apr. 2020 12:08
In times of crises, we tend to rally around our leaders, our community, our family and our country. Concerns for the rest of the world may take a back seat while we concentrate on resolving immediate problems closer to home, writes Banik.
Publisert 24. apr. 2020 13:42

– Det ga mening å bruke bistandsmidler til å finansiere Cepi, siden sykdommene Cepi fokuserte på hovedsakelig berørte lavinntektsland og skulle sikre dem tilgang. Med covid-19 er jo situasjonen en ganske annen – her er det snakk om en sykdom som har kommet til lavinntektslandene fra Kina via Europa, og hvor det er høyinntektsland som USA, Italia og Storbritannia som hittil har vært sterkest rammet, sier Storeng.

Publisert 20. apr. 2020 13:42
The challenge of fighting poverty and preventing future emergencies require that we not separate the crisis event from prior causes and processes, writes Banik.
Publisert 20. apr. 2020 09:48

— Våtmarknader er berre «våte» i den forstand at det blir selt alt anna enn tørrvarer der. I tillegg til fisk og sjømat blir det òg handla kjøtt, frukt og grønsaker. Det er derfor betre å kalle dei ferskvaremarknader, og i ein større kinesisk by kan det vere fleire hundre av dei, fortel Bøckman.