SUM-forskere i media - Side 14

Dan Banik
Publisert 4. aug. 2020 10:50

– As the Cold War began to ratchet up tensions around the world, the French demographer Alfred Suvy reflected, in a widely read article published in 1952, on how one planet could be categorised into “three worlds”, writes Banik.

Dan Banik
Publisert 4. aug. 2020 10:48

– Replicating the Norwegian model of extensive economic incentives and battery charging infrastructure on roads may be difficult for many countries, writes Banik.

Dan Banik
Publisert 4. aug. 2020 10:45

– Given the size and importance of the informal economy in most low-income countries, where large parts of the population are not covered by social protection programmes, a temporary basic income would enable individuals and their families to stay at home while giving governments the tools to effectively enforce periodic lockdowns and help local businesses, writes Banik.

Publisert 27. juli 2020 14:20

Siden 1959 har Den inter-amerikanske utviklingsbanken (IDB) vært den viktigste kilden til utviklingsfinansiering for de fattigste landene i Latin-Amerika. I alle disse årene har det vært en hevdvunnet, uskreven regel at bankens øverste leder skulle være fra et latinamerikansk land. Men nå kan den 60-årige styringstradisjonen stå for fall, skriver Bull.

Publisert 27. juli 2020 09:49

— I dagene opp mot 1. juli 1997 var alles øyne rettet mot Hongkong. Hvordan ville Beijings overtakelse av den gamle kolonien fortone seg? Knapt noen så mot Beijing. Hvordan ville Beijings markering av overtakelsen arte seg?

Bildet kan inneholde: Hår, Ansikt, Hake, Blond, Nese.
Publisert 27. juli 2020 09:45

– Jeg er en optimistisk pessimist, det er kanskje en del av det å være polsk. Jeg har hatt et bilde av en nasjon som marsjerer i en autoritær retning, som begynner å romantisere fascisme. Nå tror jeg en motbevegelse er på vei, sier Witoszek.

Dan Banik
Publisert 2. juli 2020 09:57

– On the day the President and the Vice-President were sworn in, I asked my Malawian friends and colleagues (not a representative sample by any means) to reflect on the issues that the government ought to prioritise in the coming months, writes Banik.

Dan Banik
Publisert 25. juni 2020 09:48

– This election has offered the country with a unique opportunity to consolidate democracy and charter a new course for economic growth and development, writes Dan Banik.