SUM-forskere i media - Side 10

Publisert 7. jan. 2019 16:29

Bull forteller at den nyeste, kjente Jesus-statuen utenfor byen Lima i Peru var en gave fra det brasilianske byggeselskapet Oderbrecht - som hadde vært innblandet i en rekke korrupsjonsskandaler i Brasil og Peru.

Publisert 7. jan. 2019 16:23

– Difor har vi (i AYF) spelt inn i fleire samanhengar at forskingskvalitet må blir vurdert som ein heilskap. DORA-prinsippa, som Forskingsrådet no har slutta seg til, kan vere eit verktøy i dette arbeidet, seier Storeng.

Publisert 7. jan. 2019 16:19

– Strømmen av folk som forlater kriserammede Venezuela vil sannsynligvis fortsette å øke, sier Bull.

Publisert 7. jan. 2019 16:14

— Jeg har relativet gode rammevilkår, med god finansiering fra Norges forskningsråd og en leder som har lagt til rette for karriereutvikling gjennom, for eksempel, undervisning – og veiledningserfaring og deltakelse i enhetens faglige og strategiske arbeid, forteller Storeng.

Publisert 7. jan. 2019 16:10

Vi har avdekket at elitismen er problemet som gir opphav til den populistiske bølgen i vår tid, men vi har vi avdekket denne elitismen på en elitistisk måte, skriver Bjørkdahl.

Publisert 20. des. 2018 11:29

— Fortettingsdebatten må nyanseres. Dagens tetthetsmani preges av et meget ensidig syn på «klimavennlig byutvikling», med fokus på lite annet enn de transportmessige fordelene, sier Butters.

Publisert 17. des. 2018 10:56

– Omfanget av vold mot kvinner i Latin-Amerika er mye høyere enn i Norge. At man er bedre beskyttet mot vold i Latin-Amerika høres derfor ekstremt underlig ut, sier Bull.

Publisert 11. des. 2018 10:15

— I løpet av 2018 har nesten to tredjedeler av alle latinamerikanere valgt nye statsoverhoder. Men maratonvalgåret kan knapt sies å ha vært noen feiring av demokratiet, sier Bull.

Publisert 3. des. 2018 11:06

— Jeg er bekymret for at Amlo ikke tar et sterkt nok oppgjør med den tidligere makteliten og den systemiske korrupsjonen i landet, forteller Bull.

Publisert 30. nov. 2018 08:37

– Fondet skal redde opptil 35 millioner liv innen 2030. Men kritikere frykter mangel på åpenhet rundt fondets utilsiktede konsekvenser og ønsker bedre sivilsamfunnsdeltakelse i fondets beslutningsprosesser, skriver Storeng.

Publisert 29. nov. 2018 14:41

— Jeg skulle egentlig bli journalist. Men livets tilfeldigheter førte til at jeg begynte å studere utvikling og Latin-Amerika, forteller Bull.

Publisert 27. nov. 2018 09:21

Vitnemål som handler om beskyldninger mot politikere blir stoppet i retten. Påtalemyndighetene prøver å holde fokuset på El Chapo, sier Benedicte Bull.

Publisert 26. nov. 2018 11:21

—  Hvordan har de nordiske landene blitt så rettferdige og produktive? Er det kultur eller politiske valg? En ny bok om den nordiske modellen på et av verdens ledende forlag er den perfekte julegaven til Det hvite hus, skriver Andrew P. Kroglund om bok redigert av Nina Witoszek og Atle Midttun.

Publisert 22. nov. 2018 08:47

– Me vil invitera alle universitet og høgskular med Latin-Amerika i fagporteføljen til å bidra til eit spleiselag der dei ligg inn mellom 150 000 og 200 000 kroner kvar. Det trur professor og dagleg leiar Benedicte Bull må til for å redda Norsk Latin-Amerika-forskingsnettverk frå å gå dukken.

Publisert 20. nov. 2018 10:11

– Men det er ikke bare vanskelig på grunn av egen manglende vilje, men også fordi all selvkritikk blir fordreid og utnyttet av de mest useriøse kreftene på høyresida, og dem er det mange av, sier hun.

Publisert 20. nov. 2018 09:04

— Bolsonaro is working on a law that will ban the term gender from any classroom. He is promoting family values as the framework for all education, says Bull.

Publisert 19. nov. 2018 11:33

–  Selv om vi ser autoritære og populistiske ledere i Latin-Amerika er det en viss grunn til optimisme for demokratiet i regionen, sier Benedicte Bull.

Publisert 16. nov. 2018 08:30

– "El Chapo" er fattiggutten fra fjellene i Mexico som ble lederen av den kanskje største kriminelle organisasjonen i verden, sier Benedicte Bull.

Publisert 12. nov. 2018 11:58

– Det er et verdiggrunnlag som kommer fra dugnadsånden. Den har bare skiftet form, bemerker Witoszek.

Publisert 8. nov. 2018 10:15

– Alle universiteter bør gjøre det samme, sier Aguilar-Støen og de andre initiativtakerne.

Publisert 8. nov. 2018 09:45

– Jeg vil hevde at tilsløringen av kjøttets opprinnelse får mange til å spise mer kjøtt enn de ellers ville gjort, sier Lykke Syse.

Publisert 7. nov. 2018 12:04

– Men rettsaken kan brukes for å kartlegge konfliktene i Mexico fordi det kan komme dokumentasjon på koblinger mellom El Chapos operasjoner og andre kjente figurer, sier Bull.

Publisert 6. nov. 2018 15:42

– Siste ukas valg i Brasil gir en gammel problemstilling ny aktualitet, skriver Bull.

Publisert 6. nov. 2018 13:24

– Hva er det med WhatsApp som gjør den så virkningsfull i Latin-Amerika, og hva kan konsekvensene for demokratiet bli, spør Bull.

Publisert 6. nov. 2018 13:21

– Bolsonaro har blant annet uttalt seg kritisk til en del grunnleggende demokratiske institusjoner, sier Bull.