2022

Bilde av Hege Westskog
Publisert 18. jan. 2022 10:31

Fri tanke: – Vi tenker på folk når vi snakker om rettferdighet. Men rettferdig er så mye. Det dreier seg også om fordeling mellom by og land og mellom små og store kommuner, om hvilke individer og grupper som høres og inkluderes – og ikke. Det dreier seg om at alle skal ha en mulighet til å bidra og få nytte av en omstilling, sier Hege Westskog. 

Bilde av Jostein Jakobsen
Publisert 11. jan. 2022 14:27

Fri tanke: – I Noreg tenkjer vi apolitisk om klimakrisa. Ideen er at vi skal finne teknologiske løysingar som vi også kan tene pengar på. Men eg meiner vi må ta med i reknestykket det økonomiske systemet som skapar krisene. Det er noko kven som helst kan vere med å diskutere, sier Jostein Jakobsen. 

Bilde av Jostein Jakobsen
Publisert 5. jan. 2022 11:02

Klassekampen: Selv om Modi nå har sett seg tvunget til å imøtegå bøndenes krav, vil ikke nødvendigvis fremtidige protester fra den indiske befolkningen bli omfavnet av regimet. Det er mer sannsynlig at Modi vil besvare protester slik han generelt har gjort så langt: med statens harde hånd, kombinert med en strategisk kompromissøkende stil – når politisk nødvendighet krever det, skriver Jostein Jakobsen og Kenneth Bo Nielsen. 

Bilde av Katerini Storeng
Publisert 4. jan. 2022 13:21

Aftenposten: Aftenposten rettferdiggjør bruk av boosterdoser hjemme på et høyst usikkert faktagrunnlag. Det er fortsatt en ubehagelig sannhet at det ikke er mulig å få i pose og sekk i det globale vaksinekappløpet, skriver Antoine de Bengy Puyvallée og Katerini Storeng.