Trekte fram kor viktig det er med høg fagleg kvalitet

Uniforum: – Det er kjempeviktig at den øvste leiaren er ein akademisk leiar som kan passa på at avgjerdene går inn i strategien, sa Mariel Aguilar-Støen.

Les Uniforums oppsummering av valgdebatten til styrekandidatane til Universitetsstyret.

Publisert 3. juni 2021 08:54 - Sist endret 3. juni 2021 08:54