Arve Hansen, Johannes R. Volden, Marius Korsnes, Ulrikke Wethal og Øyvind Sundet: Kjøttkutt krever politisk styring

– Til tross for lovnad om «konkrete virkemidler», velger regjeringen å peke på holdningsendring for å redusere forbruket, det er lite ambisiøst, skriver Hansen m.fl.

Les hele kronikken i Klassekampen (bak betalingsmur).

Les en lengre versjon av teksten på SUM-bloggen.

Publisert 9. feb. 2021 10:02 - Sist endret 9. feb. 2021 10:02