2021 - Side 4

Bildet kan inneholde: person, ansikt, nese, kinn, hud.
Publisert 11. mai 2021 11:23

Dagsavisen: Landet har igjen vist seg som et samfunn med lav tillit til myndighetene, og der sosialt opprør blir håndtert som terrorisme. Det har lange røtter i Colombia, men det burde vært historie, skriver Benedicte Bull.

Bildet kan inneholde: person, ansikt, nese, kinn, hud.
Publisert 10. mai 2021 09:19

Aftenposten: Under pandemien har regjeringen klart å legge lokk på misnøyen en stund, men nå blusser den opp igjen. Misnøyen i befolkningen har brede og strukturelle årsaker, sier Benedicte Bull.