Tanja Winther: Krisepakker som forsterker krisen

— Hvordan vi gjenoppbygger næringslivet nå, vil ha konsekvenser i lang tid, skriver Winther og medforfatterne.

Les hele debattinnlegget i Forskersonen.

Forfattere

  • Liv Randi Hultgreen, NTNU, leder Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) - HydroCen.
  • Steffen Kallbekken, CICERO, leder av tidligere FME CICEP.
  • Erik Stensrud Marstein, IFE, leder FME SuSolTech.
  • Asgeir Tomasgard, NTNU, leder FME NTRANS.
  • Tanja Winther, UiO, leder FME Include.
Publisert 24. juni 2020 11:37 - Sist endret 24. juni 2020 11:37