2020 - Side 7

Dan Banik
Publisert 7. mai 2020 11:51

– One area where there is a direct transfer of knowledge between Oslo and many parts of the world is through public transportation and fossil free mobility, says Dan Banik.

Publisert 4. mai 2020 09:46

– Den korte versjonen er at landet i utgangspunktet var i en av de største økonomiske krisene noe land har vært igjennom i fredstid. Kvalifisert personell, inkludert leger og andre helsearbeidere, har migrert og offentlige tjenester er nær kollapset, sier Bull om koronakrisen i Venezuela.

Publisert 30. apr. 2020 12:08
In times of crises, we tend to rally around our leaders, our community, our family and our country. Concerns for the rest of the world may take a back seat while we concentrate on resolving immediate problems closer to home, writes Banik.
Publisert 24. apr. 2020 13:42

– Det ga mening å bruke bistandsmidler til å finansiere Cepi, siden sykdommene Cepi fokuserte på hovedsakelig berørte lavinntektsland og skulle sikre dem tilgang. Med covid-19 er jo situasjonen en ganske annen – her er det snakk om en sykdom som har kommet til lavinntektslandene fra Kina via Europa, og hvor det er høyinntektsland som USA, Italia og Storbritannia som hittil har vært sterkest rammet, sier Storeng.