Tanja Winther: Vi vil prøve å finne fram til en samskapingsmodell som kan gi effektive og sosialt inkluderende energitiltak

– Hvem har nok fleksibilitet til å flytte på strømbruken sin? Hva skjer med økonomien til de som ikke har mulighet til å endre hverdagsrutinene? spør Winther. Vi vil forske på hvordan miljøtiltak kan slå ut for ulike grupper.

Forskningsmiljøet på energi ved SUM har fått 96 millioner kroner for å forske fram sosialt rettferdige endringer i energibruken vår.

Les intervjuet i Uniforum.

Publisert 24. mai 2019 12:20 - Sist endret 24. mai 2019 12:20